PVE DALEŠICE (ALT. JE DUKOVANY) + PLAVBA LODÍ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

480 Kč

510 Kč

550 Kč

Celodenní výlet

Zavítáme do infocentra přečerpávací vodní elektrárny na Dalešické přehradě a z ochozu nahlédneme také do strojovny elektrárny. Alternativně  zmodernizované  informační centrum jaderné elektrárny Dukovany (větší obsazenost). Podíváme se také na Mohelenskou hadcovou step. Nakonec poplujeme lodí po Dalešické přehradě k Wilsonově skále a zpět.