JE DUKOVANY + PVE DALEŠICE

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Celodenní výlet

Ve zmodernizovaném informačním centru dukovanské elektrárny se zábavnou formou dozvíme spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice. Dále zavítáme do infocentra přečerpávací vodní elektrárny na Dalešické přehradě a podíváme se také do strojovny elektrárny. Navštívíme také unikátní Mohelenskou hadcovou step – vyhlídka na Čertův ocas. Případně možnost plavby lodí po Dalešické přehradě k Wilsonově skále a zpět (cena na vyžádání).