RADUŇ + HRADEC NAD MORAVICÍ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

470 Kč

500 Kč

540 Kč

Cena ZŠ:

500 Kč

530 Kč

570 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Původně středověká tvrz v Raduni byla přestavěna ze zchátralého zámku na venkovské sídlo v empírovém stylu – prohlédneme si jižní zámecký okruh – možno přidat Oranžerii (+30 Kč). Dále navštívíme zámek Hradec nad Moravicí – Edukace s prohlídkou zámku – prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Alternativně je od 13.5. do 15.5. k vidění na zámku pohádka Čertův poklad.