NOVÉ HRADY + TOULOVCOVY MAŠTALE

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

500 Kč

530 Kč

570 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Zámecký komplex v Nových Hradech bývá nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles”.  V areálu nalezneme  i různé  druhy zahrad,  labyrint či minizoo.  Dále nás čeká  procházka  malebným krajem Toulovcových maštalí a výstup na rozhlednu Terezka.