NOVÝ JIČÍN + LEŠNÁ U VAL.MEZIŘÍČÍ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

360 Kč

390 Kč

430 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

400 Kč

440 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Novém Jičíně poznáme jak se vyrábí pokrývky hlavy a taky si je vyzkoušíme. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí nabízí společenskovědní i přírodovědné programy – např. Bájesloví Valašska, Bylinky trochu jinak, Já jsem malý mysliveček, Jak šel čas na zámku, Kámen v pravěku, Není houba jako houba, Peníza a člověk, S princeznou v komnatách, Svatojánské čarování – bližší info zašleme na vyžádání.