NOVÝ JIČÍN + MUZEUM VALAŠSKA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Cena ZŠ:

440 Kč

470 Kč

520 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Novém Jičíně poznáme jak se vyrábí pokrývky hlavy a taky si je vyzkoušíme. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí nebo zámek Kinských ve Valašském Meziříčí nabízí společenskovědní i přírodovědné programy (v ceně 1 program) – např. Svatojánské čarování,  Není houba jako houba, Tajemství zámeckého parku, Sklářské řemeslo, Člověk v krajině a další – bližší info zašleme na vyžádání.