BRNO – HVĚZDÁRNA + CENTRUM MĚSTA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

440 Kč

470 Kč

520 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Zrekonstruovaná brněnská hvězdárna nabízí programy v Digitáriu, což je zmodernizované planetárium – programy pro všechny věkové kategorie – přehled zašleme na vyžádání. Dále si projdeme historické centrum města – navštívíme Moravské náměstí se sochou Jošta Lucemburského, nám. Svobody s orlojem, Starou radnici s krokodýlem a další.