DOLNÍ VÍTKOVICE – MALÝ SVĚT TECHNIKY

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

400 Kč

430 Kč

470 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Expozice Malého světa techniky U6 je zakomponovaná do srdce industriálního objektu bývalé VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích. Vraťte se do doby minulé, odhalte tajemství technických vynálezů a historii technického pokroku od průmyslové revoluce až po současnost. Celou výstavou Vás bude provázet Jules Verne a příběhová linka jeho románů. Dozvíte se nejen něco o historii samotných Vítkovic, ale i něco málo o hornictví, metalurgii, parních strojích a o ukradené pokladničce pana Božka, o vzniku elektřiny a spalovacích motorů. Samozřejmě, že bez „hraní“ to nejde, u nás je přísně přikázáno všechno si osahat a vyzkoušet.