MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

200 Kč

220 Kč

250 Kč

Cena ZŠ:

230 Kč

250 Kč

280 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Složitý  labyrint  puklinových  chodeb  a dómů jeskyní je vytvořen  ve  vápencovém  vrchu  Třesín.  Podzemní  prostory   jsou  místy   bohatě  zdobeny  krápníky a sintrovými náteky.  Mezi  nejkrásnější  partie  patří  tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně.