MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

280 Kč

310 Kč

340 Kč

Cena ZŠ:

320 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů jeskyní je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně.