HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

210 Kč

230 Kč

260 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Prostějovská hvězdárna má připraveno nepřeberné množství vzdělávacích programů pro děti a žáky všech věkových kategorií. Rádi  Vás s nimi seznámíme a pokusíme se Vám poradit s výběrem toho optimálního pro Váš třídní kolektiv.