KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

350 Kč

380 Kč

420 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Zavítáme na kroměřížský zámek, kde v prostorách Sally terreny ve vodních grottách shlédneme pohádku O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi (Barunka a princ Jan se mají tajně už dlouho rádi, ale Barunka je jen chudá schovanka. Pan král o jejich lásce neví a pozval na zámek bohatou, ale rozmazlenou nevěstu – princeznu Veronu. Ještě, že se objeví malý vodníček Tutínek, který s pomocí Jezerní královny dovede vše k pohádkovému – šťastnému konci) – v termínech od 1.6. do 5.6. (v ceně není klasická prohlídka zámeckých prostor).  Dále si projdeme Podzámeckou zahradu – romantický park stvořený k procházkám, vnímání harmonické krásy, načerpání nových sil i oddechu v přírodě. Její scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím romantických staveb a kompozic, zookoutkem a nespočtem volně chovaného zvířectva. Možno přidat i Květnou zahradu (+ 80 Kč na žáka).