KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

440 Kč

470 Kč

520 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Zavítáme na kroměřížský zámek, kde v prostorách Sally terreny ve vodních grottách shlédneme pohádku  O čarodějnici Xsíxsáře – v dračí sluji bydlí drak Filemón s hodnou čarodějnicí Xsíxsárou a čertíkem Damiánem. Svými kouzly pomohou Aničce a princi Janovi k jejich štěstí. Ale ani ta největší kouzla by nic nezmohla bez dobrého srdce a síly pravé lidské lásky.

Pohádka se hraje v termínech od 28.5. do 30.5. (v ceně není klasická prohlídka zámeckých prostor).

Dále si projdeme Podzámeckou zahradu – romantický park stvořený k procházkám, vnímání harmonické krásy, načerpání nových sil i oddechu v přírodě. Její scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím romantických staveb a kompozic, zookoutkem a nespočtem volně chovaného zvířectva. Možno přidat i Květnou zahradu (+ 50 Kč na žáka).