ŠTRAMBERK

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

V  “Moravském  Betlémě”  navštívíme  hrad,   který je proslulý věží Trúba,  odkud budeme mít neopakovatelný rozhled do okolí.  Dále  navštívíme pekárnu, kde se peče místní specialita – legendární Štramberské uši. Další možnosti ve Štramberku je vycházka k jeskyni Šipka nebo Muzeum Zdeňka Buriana (+30 Kč) nebo minizoo Aqua Terra (+40 Kč).