OSTATNÍ JESKYNĚ MORAVSKÉHO KRASU

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

370 Kč

400 Kč

450 Kč

Cena ZŠ:

400 Kč

430 Kč

480 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Moravském krasu jsou přístupné i další jeskyně (v ceně 1 jeskyně) + je možno zajet na Macochu:

Sloupsko-Šošůvské jeskyně (+30 Kč/žáka) – navštívíme  rozsáhlý komplex dómů,  chodeb  a  obrovských  podzemních  propastí   vytvořený  ve  dvou  patrech, jež je významným nalezištěm  koster jeskynních medvědů, lvů,  hyen a dalších živočichů.  Podíváme se i do Eliščiny jeskyně s vynikající akustikou.

Jeskyně Balcarka – vchod  do jeskyně  najdeme jižně od Ostrova u Macochy,  při východním okraji vápenců  Moravského krasu, v jádru  skalnatého meandru  Suchého žlebu. Balcarka je pro návštěvníky  zvlášť přitažlivá  pestrostí krápníkové výzdoby na poměrně malé rozloze.

Kateřinská jeskyně – navštívíme  jeskyni,  v  níž  sídlil  člověk  starší  doby kamenné. Jeho pozůstatky byly  nalezeny  vedle kostí čtvrtohorních  zvířat,  zejména medvědů.  Hlavní dóm je největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu.

Jeskyně Výpustek – jeskyně má bohatou, ale i temnou historii – od 17. století byla navštěvována mastičkáři, kteří zde nacházeli kosti pravěké zvířeny a v 60. letech  20. století  zde ČS armáda vybudovala mohutný protiatomový kryt.