Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

BRNO

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

ZOO LEŠNÁ

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Jedna z nejlepších ZOO u nás nabízí rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat,  tropickou halu Yucatan,  průchozí  expozice atd.  V rámci ZOO je možná prohlídka zámku Lešná (+30,- Kč). Dále možno navštívit Zlín (+ 20,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HŘEBČÍN NAPAJEDLA + PLAVBA LODÍ + KERAMIKA TUPESY

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/500

Na výletě  se dozvíme  spoustu zajímavostí  o lodní dopravě,  čeká nás  hodinová vyjížďka po Baťově kanálu a řece Moravě.  V Napajedlích  navštívíme jeden z největších  hřebčínů  na  Moravě.  Na zpáteční cestě  se půjdeme podívat na výrobu Tupeské keramiky.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

PRAHA

Cena pro ZŠ: 470/500/550

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Celodenní výlet

HODONÍN – PIRÁTSKÁ PLAVBA + ZOO

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/500

Z přístaviště U jezu  se náležitě  vyzbrojeni a ustrojeni vydáme na 1,5 – 2 hodinovou  plavbu lodí  Konstancie. Naučíme se pirátské dovednosti, potkáme i pohádkové bytosti  a cílem bude  najít poklad  ukrytý  na ostrově. Dostaneme pirátské potvrzení a vyrazíme do ZOO.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO JIHLAVA + PODZEMÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/410/450

Na výletě do nejstaršího horního města českých zemí zavítáme do zoologické zahrady- 5 kontinentů na 200 druhů exotických zvířat,  ukázky sokolnictví,  africká vesnice a další;  dále prohlídka podzemí, kde odhalíme tajemství svítící chodby. Možno jen ZOO (návrat cca ve 14:30, sleva 40,- Kč) nebo Podzemí …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + TUPESY (ALT. MODRÁ)

Cena MŠ: 320/360/380

Cena ZŠ: 380/400/440

Prohlédneme si  malebný  zámek  s krásnými interiery a park,  jež  představuje jednu z našich nejvýznamnějších  památek  tzv.  historické zeleně.  Pak  navštívíme poutní místo Velehrad  a dílnu na výrobu tupeské keramiky (alt. Archeoskanzen Modrá nebo Živá voda Modrá; +40,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ + NP PODYJÍ

Cena pro ZŠ: 390/420/460

Na vranovském zámku  uvidíme bohatě zařízené interiéry,  podíváme se i do úžasného sálu předků. Poté pojedeme do Čížova, dozvíme se něco o NP Podyjí, prohlédneme si  zbytky  pohraničních  zátarasů  a půjdeme na Hardeggskou vyhlídku. Možná je i zastávka ve Znojmě.

Celodenní výlet

HRAD BUCHLOV + ŽIVÁ VODA MODRÁ

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 430/460/500

Nejprve  zavítáme  na středověký  hrad  na vrcholcích Chřibů – trasa Buchlov v proměnách času  nebo  S pastelkami po hradu (do 5.třídy). Poté se vydáme ke kapli sv. Barbory.  Zbytek dne strávíme v nové velmi zajímavé expozici mj. s podvodním tunelem. Možnost koupání.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

Cena pro MŠ i ZŠ: 410/440/480

Z  Lednice  půjdeme  na jediný minaret u nás, poté se přesuneme  lodí  (45 min.)  od  minaretu  k Janohradu, Po prohlídce pojedeme do Valtic, kde navštívíme zámeček Rendez-Vous (Dianin chrám) i náměstí. Lze kombinovat i jiná místa v LVA. Možná i stezka bosou nohou.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO HODONÍN + STRÁŽNICE – BAŤŮV KANÁL + SKANZEN

Cena pro MŠ i ZŠ: 470/500/550

Navštívíme slovácký skanzen, také absolvujeme plavbu lodí po Baťově kanálu.  Dále  zavítáme  do  hodonínské ZOO,  kde uvidíme šimpanze, lemury, šelmy atd. Místo ZOO  nebo  skanzenu  lze zavítat  na  šlapací drezíny v obci Ratíškovice (sleva 50,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD ŠTERNBERK + ZOO OLOMOUC

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 450/480/520

Výlet na hrad ze 13. století – původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce,  jehož krásu dokresluje lesopark a podhradí. Pak zavítáme do ZOO na Svatém Kopečku, kde uvidíme spoustu exotických zvířat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD SVOJANOV + OLEŠNICE (MODROTISK + STRAŠIDLA)

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/430/470

Dopoledne  navštívíme  hrad  založený  již  Přemyslem Otakarem  II.  na  pohraniční  stezce mezi Moravou a Čechami. Odpoledne nás čeká  Olešnice, kde zavítáme do muzea strašidel  ve sklepích ledárny  bývalého pivovaru a do jedinečné dílny modrotisku na světě.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÝ KOPEC + SKLÁRNA KARLOV + POLNIČKA

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 430/460/500

Skanzen  na  Veselém  kopci  nás seznámí  s  typickou domácnost minulosti,  uvidíme  také technické stavby na vodní pohon.  Dále navštívíme sklárnu,  kde uvidíme práci sklářů a zbytek dne strávíme v přírodním areálu Salón Expres, kde se projedeme dětským vláčkem.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÍ NAD MORAVOU – HVĚZDÁRNA + BAŤŮV KANÁL

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/500

Nejprve  nás čeká  návštěva  hvězdárny,  kde jsou připraveny programy  pro děti  všech věkových kategorií. Po přednášce o vesmíru  se vydáme  k přístavišti  a poplujeme  lodí  Danaj  po známé  moravské  vodní cestě. Na závěr si opečeme špekáček – vlastní nebo zajistíme.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ARCHEOSKANZEN MODRÁ + HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Cena MŠ: 370/400/440

Cena ZŠ: 400/430/470

Výlet do archeologického skanzenu  v lokalitě původního Velkomoravského osídlení.  Navštívíme také církevní areál  nedaleko  skanzenu.  Rovněž  si  prohlédneme jeden z největších a nejvýznamnějších hřebčínů u nás. Uvidíme a pohladíme si spousty klisen i hříbat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ