Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

BRNO

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

ZOO LEŠNÁ

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Jedna z nejlepších ZOO u nás nabízí rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat,  tropickou halu Yucatan,  průchozí  expozice atd.  V rámci ZOO je možná prohlídka zámku Lešná (+30,- Kč). Dále možno navštívit Zlín (+ 20,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HŘEBČÍN NAPAJEDLA + PLAVBA LODÍ + KERAMIKA TUPESY

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/500

Na výletě  se dozvíme  spoustu zajímavostí  o lodní dopravě,  čeká nás  hodinová vyjížďka po Baťově kanálu a řece Moravě.  V Napajedlích  navštívíme jeden z největších  hřebčínů  na  Moravě.  Na zpáteční cestě  se půjdeme podívat na výrobu Tupeské keramiky.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

PRAHA

Cena pro ZŠ: 470/500/550

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Celodenní výlet

HODONÍN – PIRÁTSKÁ PLAVBA + ZOO

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/500

Z přístaviště U jezu  se náležitě  vyzbrojeni a ustrojeni vydáme na 1,5 – 2 hodinovou  plavbu lodí  Konstancie. Naučíme se pirátské dovednosti, potkáme i pohádkové bytosti  a cílem bude  najít poklad  ukrytý  na ostrově. Dostaneme pirátské potvrzení a vyrazíme do ZOO.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO JIHLAVA + PODZEMÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/410/450

Na výletě do nejstaršího horního města českých zemí zavítáme do zoologické zahrady- 5 kontinentů na 200 druhů exotických zvířat,  ukázky sokolnictví,  africká vesnice a další;  dále prohlídka podzemí, kde odhalíme tajemství svítící chodby. Možno jen ZOO (návrat cca ve 14:30, sleva 40,- Kč) nebo Podzemí …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + TUPESY (ALT. MODRÁ)

Cena MŠ: 320/360/380

Cena ZŠ: 380/400/440

Prohlédneme si  malebný  zámek  s krásnými interiery a park,  jež  představuje jednu z našich nejvýznamnějších  památek  tzv.  historické zeleně.  Pak  navštívíme poutní místo Velehrad  a dílnu na výrobu tupeské keramiky (alt. Archeoskanzen Modrá nebo Živá voda Modrá; +40,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ + NP PODYJÍ

Cena pro ZŠ: 390/420/460

Na vranovském zámku  uvidíme bohatě zařízené interiéry,  podíváme se i do úžasného sálu předků. Poté pojedeme do Čížova, dozvíme se něco o NP Podyjí, prohlédneme si  zbytky  pohraničních  zátarasů  a půjdeme na Hardeggskou vyhlídku. Možná je i zastávka ve Znojmě.

Celodenní výlet

HRAD BUCHLOV + ŽIVÁ VODA MODRÁ

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 430/460/500

Nejprve  zavítáme  na středověký  hrad  na vrcholcích Chřibů – trasa Buchlov v proměnách času  nebo  S pastelkami po hradu (do 5.třídy). Poté se vydáme ke kapli sv. Barbory.  Zbytek dne strávíme v nové velmi zajímavé expozici mj. s podvodním tunelem. Možnost koupání.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

Cena pro MŠ i ZŠ: 410/440/480

Z  Lednice  půjdeme  na jediný minaret u nás, poté se přesuneme  lodí  (45 min.)  od  minaretu  k Janohradu, Po prohlídce pojedeme do Valtic, kde navštívíme zámeček Rendez-Vous (Dianin chrám) i náměstí. Lze kombinovat i jiná místa v LVA. Možná i stezka bosou nohou.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO HODONÍN + STRÁŽNICE – BAŤŮV KANÁL + SKANZEN

Cena pro MŠ i ZŠ: 470/500/550

Navštívíme slovácký skanzen, také absolvujeme plavbu lodí po Baťově kanálu.  Dále  zavítáme  do  hodonínské ZOO,  kde uvidíme šimpanze, lemury, šelmy atd. Místo ZOO  nebo  skanzenu  lze zavítat  na  šlapací drezíny v obci Ratíškovice (sleva 50,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD ŠTERNBERK + ZOO OLOMOUC

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 450/480/520

Výlet na hrad ze 13. století – původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce,  jehož krásu dokresluje lesopark a podhradí. Pak zavítáme do ZOO na Svatém Kopečku, kde uvidíme spoustu exotických zvířat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD SVOJANOV + OLEŠNICE (MODROTISK + STRAŠIDLA)

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/430/470

Dopoledne  navštívíme  hrad  založený  již  Přemyslem Otakarem  II.  na  pohraniční  stezce mezi Moravou a Čechami. Odpoledne nás čeká  Olešnice, kde zavítáme do muzea strašidel  ve sklepích ledárny  bývalého pivovaru a do jedinečné dílny modrotisku na světě.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÝ KOPEC + SKLÁRNA KARLOV + POLNIČKA

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 430/460/500

Skanzen  na  Veselém  kopci  nás seznámí  s  typickou domácnost minulosti,  uvidíme  také technické stavby na vodní pohon.  Dále navštívíme sklárnu,  kde uvidíme práci sklářů a zbytek dne strávíme v přírodním areálu Salón Expres, kde se projedeme dětským vláčkem.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÍ NAD MORAVOU – HVĚZDÁRNA + BAŤŮV KANÁL

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/500

Nejprve  nás čeká  návštěva  hvězdárny,  kde jsou připraveny programy  pro děti  všech věkových kategorií. Po přednášce o vesmíru  se vydáme  k přístavišti  a poplujeme  lodí  Danaj  po známé  moravské  vodní cestě. Na závěr si opečeme špekáček – vlastní nebo zajistíme.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ARCHEOSKANZEN MODRÁ + HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Cena MŠ: 370/400/440

Cena ZŠ: 400/430/470

Výlet do archeologického skanzenu  v lokalitě původního Velkomoravského osídlení.  Navštívíme také církevní areál  nedaleko  skanzenu.  Rovněž  si  prohlédneme jeden z největších a nejvýznamnějších hřebčínů u nás. Uvidíme a pohladíme si spousty klisen i hříbat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

OLOMOUC – PEVNOST POZNÁNÍ + FORT KŘELOV

Cena pro ZŠ: 450/470/500

Navštívíme  interaktivní muzeum vědy  v bývalém dělostřeleckém skladu  –  Věda v pevnosti,  Voda v krajině, Rozum v hrsti, Světlo a tma. Dále si prohlédneme Fort  Křelov – mj. si projdeme tajemné zemní valy s loučemi.

Celodenní výlet

OSTRAVA

Cena pro ZŠ: 400/430/470

Moravskoslezská  metropole  nám nabízí spoustu zajívých míst k návštěvě  –  během jednoho dne je ideální výběr dvou míst (dle dohody): Dolní Vítkovice – Malý svět techniky (+ 50,- Kč), Dolní Vítkovice – Velký svět techniky (+ 110,- Kč), Dolní Vítkovice – Vysokopecní okruh bez nástavby …

Celodenní výlet

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ + VELKÉ OPATOVICE

Cena pro ZŠ: 400/430/470

Navštívíme  muzeum  s  expozicí  věnovanou  Starému Egyptu, na renesančním zámku zavítáme do interaktivní  a multimediální expozice  Alchymistická  laboratoř doktora Bonaciny (alt. Středověká mučírna).  Dále ve Velkých Opatovicích navštívíme unikátní kartografické centrum a mimo jiné uvidíme obří reliéfní mapu historických zemí Moravy a Slezska na ploše …

Celodenní výlet

SKLÁRNY KVĚTNÁ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro ZŠ: 380/410/450

Exkurze do Moravských skláren Květná, kde poznáme práci sklářů a jak se sklo vyrábí. Ve Starém Městě exkurze do firmy zabývající se recyklací – kongresové centrum  s  filmem,  komentovaná  projížďka vláčkem Steelinka,  letadlo L-610,  loď  Naděje,  maják Šrotík, KOVOZOO.

Celodenní výlet

ZÁMEK TOVAČOV + LOVCI MAMUTŮ PŘEROV

Cena pro ZŠ: 350/370/400

Návštěva  renesančně  přestavěné  vodní tvrze nabízí kromě zámecké prohlídky  i úchvatný výhled z 96 metrů vysoké „Spanilé věže“. Poté se vrátíme v čase ještě o něco hlouběji a nahlédneme do života pravěkých lidí v přerovském Muzeu lovců mamutů.

Celodenní výlet

HRAD BÍTOV + VRANOVSKÁ PŘEHRADA (ALT. ZNOJMO)

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 470/500/540

Navštívíme jeden z nejstarších hradů u nás, kde mimo jiné  uvidíme  sbírku vycpaných psů  nejrůznějších ras. Poté se přesuneme do Vranova nad Dyjí na přístaviště a poplujeme lodí po Vranovské přehradě – alternativně Znojmo – turistický vláček nebo podzemí (dle dohody).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 420/450/490

Cena ZŠ: 450/480/520

Návštěva  rozsáhlého  hradního  komplexu  v předhůří Beskyd.  Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku  unikátního jeskynního systému evropského významu.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

PVE DLOUHÉ STRÁNĚ + OLOMOUC

Cena pro ZŠ: 460/490/530

Navštívíme  unikátní   přečerpávací  vodní  elektrárnu v Jeseníkách.  Nejprve  shlédneme  film, získáme základní  informace,  půjdeme  do strojovny  hluboko pod zemí  a nakonec  vyjedeme  k horní nádrži  do 1350 m. Také se zastavíme v historickém centru Olomouce (alternativně za příplatek 80,- Kč možno navštívit Ruční papírnu ve …

Celodenní výlet

VODNÍ MLÝN SLUP + PODZEMÍ ZNOJMO

Cena pro MŠ i ZŠ: 360/390/430

Výlet za pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly,  dozvíme  se  leccos o historii mlynářství.  Poté  se  přesuneme do Znojma, prohlédneme  si  historické  centrum  a  prozkoumáme podzemí města.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro MŠ i ZŠ: 420/440/470

V archeoskanzenu Modrá  se vrátíme do období Velké Moravy – prohlídka skanzenu, ukázky dobového života, pečení placek,  ukázky  řemesel  atd.  – v termínu 11.6. až 22.6. Dále navštívíme unikátní ZOO  ze železa,  maják  Šrotík,  loď  Naději, letadlo L-610 i vyhlídkovou lávku.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 440/460/490

Cena ZŠ: 470/490/520

Výlet  na  romantický  hrad  známý  z mnoha  pohádek. Kromě klasické prohlídky  jsou možné prohlídky “Putování s večerníčky” – 14.5. až 18.5. nebo „Hradem za zábavou a poznáním“ – 4.6. až 8.6. Pak navštívíme podzemní prostory  bohatě zdobené krápníky a sintrovými náteky (alt. exkurze do výrobny …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

LITOMYŠL + TOULOVCOVY MAŠTALE

Cena pro ZŠ: 410/440/480

Na výletě do rodiště Bedřicha Smetany navštívíme renesanční litomyšlský  zámek (UNESCO),  prohlédneme si Smetanův byt  a vyrazíme do přírody – projdeme se mezi  skálami  přírodní  rezervací  Toulovcovy Maštale (trasa dle dohody).

Celodenní výlet

ŠIKLŮV MLÝN – WESTERN

Cena pro ZŠ: 350/370/400

Co na vás čeká v Šiklandu? Zábava. Organizovaná i volná. Společná i individuální. Aktivní i pasivní. Čeká na vás přívětivý a vtipný moderátor ze Šiklova mlýna, zvířátka, oblíbený vědomostní kvíz, humorné divadlo, westernová show, indiánská vesnice a soutěže o ceny. Možnost vyzkoušet si různé atrakce (nejsou v …

Celodenní výlet

TELČ + PELHŘIMOV

Cena pro ZŠ: 520/550/600

Nejprve  navštívíme zámek,  který patří mezi klenoty renesanční  architektury  a kde  se natáčela  spousta dnes už klasických pohádek.  Poté vyrazíme do Muzea rekordů a kuriozit a do expozice Zlaté české ručičky – unikátní expozice věnované rekordům všeho druhu.

Celodenní výlet

RANČ KOSTELANY – DIVOKÝ ZÁPAD

Cena MŠ: 390/410/440

Cena ZŠ: 450/470/500

Čeká nás program, během něhož si děti v areálu Ranče Kostelany projdou stáje s koňmi, mohou si vyzkoušet jízdu na koni, ale naučí se i základním povelům a práci s nimi. Součástí programu jsou westernové soutěže (např. hod tomahawkem, lukostřelba – samozřejmě pod dohledem zkušených instruktorů:-)) …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE

Cena pro ZŠ: 430/470/510

Výlet do boskovického westernového městečka s programem v termínech od 28. 5. 2018 do 15. 6. 2018. Kromě programu si určitě vyberete ze spousty zábavných show a zajímavých atrakcí, které se v areálu nachází. Za westernové dolary si můžete vyzkoušet rýžování zlata, hod tomahavkem nebo …

Celodenní výlet

STRÁŽNICE – ABECEDA ŘEMESEL + BAŤŮV KANÁL

Cena pro MŠ i ZŠ: 420/450/490

Program ve strážnickém skanzenu ABECEDA ŘEMESEL (28.5. až 29.5.) je zaměřen na ukázky řemesel  a rukodělné činnosti spojené  s tradičním hospodářstvím.   Snahou  je   děti  maximálně  zapojit a umožnit  jim  přímou  zkušenost  s  výrobní  činností a materiálem. Poté poplujeme lodí po Baťově kanálu.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

CHKO PÁLAVA + PLAVBA LODÍ

Cena pro ZŠ: 280/310/350

Na  vápencovém pohoří  uprostřed vinohradů  nejprve zdoláme  Stolovou  horu,  dále  půjdeme  přes  Sirotčí hrádek,  Klentnici a zahájíme výstup na Děvín (549 m), pak sejdeme přes zříceninu Děvičky do Pavlova nebo Dolních Věstonic. Na závěr nás ještě čeká plavba lodí po Mušovské vodní nádrži.

Celodenní výlet

BUDAPEŠŤ

Cena pro ZŠ: 650/700/770

Poznáme  krásy  hlavního města Maďarska.  Začneme na Gellértově vrchu  (Citadela, socha Svobody, výhled na  Budu  i Pešť).  Následuje  Hradní  vrch  (Matyášův chrám, Rybářská bašta), v Pešti Parlament, Štěpánský chrám, Váciho třída, Velká tržnice a další dle dohody.

Celodenní výlet

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 390/420/470

V rakouské metropoli  zavítáme  k zámku Schönbrunn a projdeme se parkem. V centru města projdeme z Maria-Theresien Platz přes hrad Hofburg k chrámu sv. Štěpána  (dle dohody  další pamětihodnosti). Lze  navštívit  i  Přírodovědné muzeum (bez příplatku) nebo Hundertwasserhaus (dle dohody v den konání akce). Návštěvu …

Celodenní výlet

BRATISLAVA

Cena pro ZŠ: 370/400/450

Ve slovenském hlavním městě zavítáme na Slavín, Bratislavský hrad a do historického centra.  Dále máme na výběr – Bibiana – mezinárodní dům umění pro děti (+ 20,- Kč),  ZOO + Dinopark (+ 130,- Kč), Michalská brána – Muzeum zbraní, vyhlídka (+ 40,- Kč), plavba  lodí  …

Celodenní výlet

WACHAU – DÜRNSTEIN + MELK + KREMS

Cena pro ZŠ: 660/700/760

Nejprve půjdeme  na zříceninu hradu  Dürnstein,  kde byl vězněn Richard I. Lví srdce.  Dále zavítáme do historického Melku, jehož dominantou je barokní klášter. Pak poplujeme lodí údolím Wachau (UNESCO) do městečka Spitz a nakonec navštívíme starobylý Krems.

Celodenní výlet

TRENČÍN + ČACHTICKÝ HRAD

Cena pro ZŠ: 470/500/550

V  Trenčíně  byli  už  staří  Římané,  tak  proč ne my ?  Prohlédneme si starobylý Trenčianský hrad, který má  za sebou opravdu bohatou minulost. Zbyde čas na procházku Trenčínem.  Z Trenčína  vyrazíme  do Čachtic  a půjdeme po stopách Čachtické paní na její hrad.

Celodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 650/700/760

Exkurze  do největšího  nacistického  koncentračního a vyhlazovacího tábora.  Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin.  V táboře Birkenau  uvidíme mj. plynové komory  a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let. Vzhledem k velkému zájmu přijímáme už …

Celodenní výlet