Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

JIHLAVA

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

HLINSKO – VELIKONOCE NA BETLÉMĚ

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/270

Soubor  lidových  staveb   Vysočina  v  Hlinsku  nabízí  ke shlédnutí  ve všech roubených objektech expozice,  které  přibližují  tradiční  lidové  zvyky  s velikonoční  tematikou.  Velikonočně  vyzdobený  městský skanzen  můžeme navštívit od 20.3. do 15.4. 2018.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HULICE – VČELÍ SVĚT

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

Interaktivní expozice ukazuje život včelstva. V objektu bývalé školy  si  mj.  můžeme projít  velkým  včelím  úlem s obřími plástvemi,  na dotykových monitorech si  prohlédnout  anatomii včely,  zahrát si  kvíz ze života  včel nebo si pustit zvuky úlu. Vyrobíme si i svíčku.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DOLNÍ ROŽÍNKA – DRAXMOOR

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

Ve  strašidelném  zámku  ve  staré  sýpce  nalezneme  strašidelně  –  fantastickou   expozici   kombinovanou  atraktivními exponáty  – na úvod shlédneme 3D film a  pak potkáme čarodějnici,  kostlivce, čaroděje, prince začarovaného v žabáka, draka, rytíře a další monstra.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PLAVBA LODÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

Vodní dílo  Dalešice  leží  na řece Jihlavě a jeho délka  dosahuje 22 km.  Jeho  koryto  lemují  příkré  stráně, které  jsou  místy  až  100  metrů  vysoké.  Nás  čeká  plavba  od hráze  u Kramolína  až ke známé Wilsonově  skále nedaleko Hartvíkovic a zpět.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TŘEBÍČ – ALTERNÁTOR

Cena pro ZŠ: 230/250/270

Ekotechnické (science) centrum  v bývalé  průmyslové části Borovina klade důraz  na spojení zábavy a tvůrčí činnosti.  S  expozicemi  Plnou  parou  vpřed,   Energie  a náš svět,  Boty  a ponožky,  Věda  na kouli  (projekce  na kouli – různé programy – jen 2 tyto koule v ČR).

Polodenní výlet

TELČ

Cena pro MŠ i ZŠ: 270/290/320

Zavítáme na zámek v Telči, který  patří  mezi  klenoty  renesanční  architektury – prohlédneme si Renesanční  sály včetně nejhonosnějšího Zlatého sálu s kazetovým  stropem.  Prohlédneme si  i  telčské náměstí,  tvořené  domy se starobylými štíty a podloubím.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA

Cena MŠ: 240/260/290

Cena ZŠ: 270/290/320

Původně tvrz ze 14. století, jež stojí na ostrůvku uprostřed jezera,známe ze spousty televizních i filmových pohádek.  Prohlédneme si  zámecké  interiery  1. patra a  mj.  zjistíme,   proč  má  zámek  typickou  červenou barvu. Projdeme se také kolem rybníka u zámku.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC

Cena MŠ: 250/270/300

Cena ZŠ: 300/320/350

V Jindřichově Hradci navštívíme komplex budov hradu a zámku, jež je po Pražském hradu a Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším zámeckým areálem u nás. Prohlídková trasa dle dohody – Adamovo stavení nebo Gotický palác. Projdeme si také centrum města.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MUZEUM NOVÉ GENERACE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Cena pro ZŠ: 250/270/290

Bývalý  klášter  a dnešní  zámek  nabízí  moderní expozici. Zažijeme jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Kromě klasické prohlídky lze využít programy pro školy:  1.stupeň – Odkud je blízko  ke hvězdám, 2.stupeň – Člověk v domě, dům v člověku.

Polodenní výlet

HOUBOVÝ PARK A RÁJ SKŘÍTKŮ

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

V Roseči nedaleko Jindřichova Hradce nás čeká program: Tajemná expedice – nově upravená výpravná cesta za dobrodružstvím, vhodná pro všechny věkové kategorie je základní stezkou s environmentálním programem (při špatném počasí je stezka koncipována v sále), originální výtvarná dílnička upravená dle věku dětí a trochu …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD ROŠTEJN

Cena pro MŠ i ZŠ: 220/240/260

Na skalnatém  návrší  uprostřed  hustých  lesů  Jihlavských  vrchů   navštívíme   Roštejn,   původně  gotický  strážní  hrad   a   nyní   renesanční    lovecký   hrádek  se sedmibokou věží.   Pro školní skupiny budou prohlídky koncipovány edukačně a interaktivně.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

Výlet do městečka, kde si prohlédneme lipnický hrad  založený  na počátku 14. století  mocným rodem pánů  z Lichtemburka.  Hrad se nachází v blízkosti historické stezky  směřující  z Moravy do Čech a který patří k největším gotickým hradům v ČR. Možno přidat i Památník Jaroslava Haška …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU

Cena MŠ: 180/200/220

Cena ZŠ: 210/230/250

V  Kamenici nad Lipou  je  možno  navštívit  zámek  se  spoustou zajímavých expozic – Expozice hraček (1+1 pro panenky, Angličáci), zámecká sklepení, expozice kovů, Městské muzeum.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD PERNŠTEJN

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

Jeden z nejkrásnějších hradů u nás se svou čistou a neobvyklou krásou řadí mezi historické skvosty naší vlasti. Čeká nás 50-ti minutová prohlídka (vyhlídková věž, 1.patro, hradní knihovna) nebo pro MŠ okruh Ztratila se bílá paní. Případný zájem o 80-ti minutovou prohlídku Od gotiky do …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Cena MŠ: 240/260/290

Cena ZŠ: 270/290/320

Navštívíme  barokní zámek  patřící  k nejmohutnějším architekturám  18. stol.  u  nás  i  v  Evropě.  Zámecká  instalace je stylovou rekonstrukcí barokního interiéru. Bohatě jsou v ní zastoupeny  dobové hudební nástroje a další mobilie související s hudebním životem zámku.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ