Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

JIHLAVA

Výlety a exkurze v této nabídce nejsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní – není třeba překlikávat) – nejprve jsou uvedeny adventní výlety a pak různé exkurze – po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet nebo exkurzi zajistíme.

VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

V termínu od 27.11. do 5.12. 2021 lze navštívit známý skanzen na Veselém kopci, který ve svých objektech přibližuje vánoční lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo atd. Národní muzeum v přírodě nabízí ještě adventní prohlídku městského skanzenu Betlém v Hlinsku – od  16.12. 2021 vánoční  expozice …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PRAHA

Cena pro ZŠ: 500/530/580

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Polodenní výlet

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 550/600/650

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn, projdeme úžasným parkem (od listopadu je u zámku adventní trh). Po přesunu do centra  půjdeme z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána (dle dohody další pamětihodnosti). Do konce října lze zakončit návštěvu Vídně v zábavním parku …

Polodenní výlet

ROŽMBERK – VÝLOV RYBNÍKA – O KONÁNÍ PRO VEŘEJNOST SE ROZHODNE BĚHEM ZÁŘÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

Exkurze na výlov největšího rybníka v ČR, kde na vlastní oči uvidíme, jak se loví tradiční česká vánoční pochoutka. Během cesty se seznámíme s historií rybníkářství a životem pod hladinou. Na místě poznáme rybářskou práci, uvidíme lovené ryby. Možnost zakoupení ryb a spousty dalších pochutin. …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO

Cena pro ZŠ: 340/370/400

Výlet  do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva jednoho nebo dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+90,- Kč – základní vstup, výukový program 40,- Kč), Technické muzeum- stálé …

Polodenní výlet

HULICE – VČELÍ SVĚT

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Interaktivní expozice ukazuje život včelstva. V objektu bývalé školy  si  mj.  můžeme projít  velkým  včelím  úlem s obřími plástvemi,  na dotykových monitorech si  prohlédnout  anatomii včely,  zahrát si  kvíz ze života včel nebo si pustit zvuky úlu. Odneseme si i svíčku. Výběr z programů pro …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

RATIBOŘICE – KOZÍ FARMA

Cena MŠ: 290/310/340

Cena ZŠ: 300/320/350

Skoro šest set kusů koz bílých krátkosrstých obývá Kozí farmu Dvůr Ratibořice. Specializují se tam nejen na chov koz, ale také na produkci výrobků z kozího mléka, z nichž celá řada je označena značkou BIO. Kozí mléko se zpracovává v mlékárně, která je součástí farmy …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 290/310/340

Nedaleko Světlé nad Sázavou, v zařízení na ochranu zvířat, nás čeká komentovaná hodinová prohlídka, během které uvidíme dravce, sovy, vodní ptáky, norka evropského i vydru říční.  Možno případně absolvovat některý z ekologických programů – seznam zašleme na vyžádání.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KUTNÁ HORA

Cena pro ZŠ: 490/520/570

V královském horní městě se těžilo stříbro i razily mince. Podíváme se k chrámu sv. Barbory, na Hrádku během prohlídky sestoupíme do štol v tradičním hornickém oblečení – perkytli (od 4. třídy výše). Uvidíme Kamennou kašnu, Kamenný dům a navštívíme Vlašský dvůr – prohlídka. V …

Polodenní výlet

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Cena pro ZŠ: 450/480/510

Podíváme se na bojiště,  kde slavil triumf před více než 200 lety císař Napoleon. Podíváme se na kopce Žuráň a Santon a v Památníku Mohyla míru  navštívíme multimediální expozici a kapli.  Dále na nás bude čekat napoleonský voják (výklad vč. výstřelu).

Polodenní výlet

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR

Cena pro ZŠ: 380/410/450

Výlet do starobylého města založeného Husity v 1. pol. 15. století během revolučních bouří. Navštívíme Husitské muzeum se zajímavou  expozicí Husité, prozkoumáme středověké podzemní chodby pod Žižkovým náměstím a možno navštívit i Gotický sál. V Táboře je případně možno navštívit i Bechyňskou bránu, Čokomuzeum, Muzeum …

Polodenní výlet

HOUBOVÝ PARK A RÁJ SKŘÍTKŮ – ROSEČ

Cena MŠ: 380/400/440

Cena ZŠ: 400/430/470

V Roseči nedaleko Jindřichova Hradce nás čeká program: Voda nad zlato – tato naučná stezka je doplňkem ke stejnojmennému programu, který se zabývá ochranou vodního prostředí. Cílem je uvědomit si, že bez vody by nebyl život. Zamýšlíme se nad přínosem, který nám voda dává, ale …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Cena pro ZŠ: 290/310/340

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o  výrobě skla  a  také  shlédneme  práci  sklářů.  Dále v nedalekém  Žďáru nad Sázavou  navštívíme  církevní areál na Zelené hoře – možná prohlídka Santiniho kostela sv. Jana Nepomuckého (+ 60,- Kč za žáka) nebo procházka po …

Polodenní výlet

TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 240/260/280

Návštěva města zapsaného na seznam UNESCO. Během výletu nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město a  je možná i prohlídka synagogy (+40 Kč za žáka).  Alternativně lze zavítat do interaktivní expozice Cesty časem v Předzámčí (+ 50,- Kč).

Polodenní výlet

MUZEUM NOVÉ GENERACE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Cena pro ZŠ: 300/320/350

Bývalý  klášter  a dnešní  zámek  nabízí  moderní expozici. Zažijeme jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Kromě klasické prohlídky lze využít programy pro školy:  MŠ – Kde září hvězdy, Za obyvateli kláštera, 1.stupeň – Odkud je blízko  ke hvězdám, Jaké příběhy přináší …

Polodenní výlet

TŘEBÍČ – ALTERNÁTOR

Cena pro ZŠ: 280/300/330

Třebíčské science centrum klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a také nové, užitečné informace.

Polodenní výlet

JE DUKOVANY – INFOCENTRUM

Cena pro ZŠ: 260/280/300

Ve zmodernizovaném informačním centru dukovanské elektrárny se zábavnou formou dozvíme spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice. Kvůli velkému zájmu je třeba neotálet s rezervací (přijímáme rezervace už i na rok 2022). Možno kombinovat s PVE Dalešice …

Polodenní výlet

PVE DALEŠICE

Cena pro ZŠ: 260/280/300

Exkurze do dalešické vodní elektrárny, která byla vybudována v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Shlédneme filmy o energii, prohlédneme si modely a podíváme se na strojovnu z ochozu u infocentra. Kombinace s JE Dukovany (+20,- Kč).

Polodenní výlet

PAMÁTNÍK LEŽÁKY

Cena pro ZŠ: 320/340/370

Poznáme tragický osud osady Ležáky, která se stala v roce 1942 úkrytem parašutistů skupiny Silver A s radiostanicí Libuše. Případně možno navštívit muzeum ve Svratce, kde se vrátíme do 1.republiky či prodejny Jednoty 70.let (+30 Kč).

Polodenní výlet

TEREZÍN

Cena pro ZŠ: 640/680/740

Exkurze do Malé pevnosti, která je především spojována s hrůzami nacistického teroru a projdeme si také Národní hřbitov. Možno navštívit i Muzeum Ghetta a Krematorium. Cestou lze zavítat i na horu Říp (+ 40,- Kč-rotunda sv. Jiří) nebo tematicky navštívit Památník Lidice (+ 80,- Kč).

Polodenní výlet

MAUTHAUSEN + LINEC

Cena pro ZŠ: 600/640/700

Exkurze do Památníku Mauthausen na místě bývalého nacistického koncentračního tábora, kterým prošlo v období II. světové války statisíce vězňů z 26 zemí – také spousta významných českých osobností. Projdeme si celý areál tábora s působivými expozicemi. Spatříme zde i nechvalně proslulý mauthausenský kamenolom s neméně …

Polodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 950/990/1050

Exkurze do největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora. Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin. V táboře Birkenau uvidíme mj. plynové komory a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let.  Odjezd od školy stačí kolem 7:00, …

Polodenní výlet