Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

JIHLAVA

Výlety a exkurze v této nabídce nejsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní – není třeba překlikávat) – nejprve jsou uvedeny adventní výlety a pak různé exkurze – po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet nebo exkurzi zajistíme.

VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI

Cena MŠ: 310/330/360

Cena ZŠ: 330/350/380

V termínu od 26.11. do 4.12. 2022 lze navštívit známý skanzen na Veselém kopci, který ve svých objektech přibližuje vánoční lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo atd. Národní muzeum v přírodě nabízí ještě adventní prohlídku městského skanzenu Betlém v Hlinsku – od  7.12. 2022 vánoční  expozice …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PRAHA

Cena pro ZŠ: 570/600/650

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Polodenní výlet

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 620/670/740

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn, projdeme úžasným parkem (od listopadu je u zámku adventní trh). Po přesunu do centra  půjdeme z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána (dle dohody další pamětihodnosti). Do konce října lze zakončit návštěvu Vídně v zábavním parku …

Polodenní výlet

ROŽMBERK – VÝLOV RYBNÍKA

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/400/440

Exkurze na výlov největšího rybníka v ČR, kde na vlastní oči uvidíme, jak se loví tradiční česká vánoční pochoutka. Během cesty se seznámíme s historií rybníkářství a životem pod hladinou. Na místě poznáme rybářskou práci, uvidíme lovené ryby. Možnost zakoupení ryb a spousty dalších pochutin. …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO

Cena pro ZŠ: 400/430/480

Výlet do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+100,- Kč – základní vstup, výukový program +50,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická …

Polodenní výlet

HULICE – VČELÍ SVĚT

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/420/450

Interaktivní expozice ukazuje život včelstva. V objektu bývalé školy  si  mj.  můžeme projít  velkým  včelím  úlem s obřími plástvemi,  na dotykových monitorech si  prohlédnout  anatomii včely,  zahrát si  kvíz ze života včel nebo si pustit zvuky úlu. Odneseme si i svíčku. Programy pro školy: MŠ …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

RATIBOŘICE – KOZÍ FARMA

Cena MŠ: 220/340/370

Cena ZŠ: 330/350/380

Skoro šest set kusů koz bílých krátkosrstých obývá Kozí farmu Dvůr Ratibořice. Specializují se tam nejen na chov koz, ale také na produkci výrobků z kozího mléka, z nichž celá řada je označena značkou BIO. Kozí mléko se zpracovává v mlékárně, která je součástí farmy …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 320/340/370

Nedaleko Světlé nad Sázavou, v zařízení na ochranu zvířat, nás čeká komentovaná hodinová prohlídka, během které uvidíme dravce, sovy, vodní ptáky, norka evropského i vydru říční.  Možno případně absolvovat některý z ekologických programů – seznam zašleme na vyžádání.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KUTNÁ HORA

Cena pro ZŠ: 530/560/600

V královském horní městě se těžilo stříbro i razily mince. Podíváme se k chrámu sv. Barbory, na Hrádku během prohlídky sestoupíme do štol v tradičním hornickém oblečení – perkytli (od 4. třídy výše). Uvidíme Kamennou kašnu, Kamenný dům a navštívíme také Kostnici v Sedleci . …

Polodenní výlet

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Cena pro ZŠ: 520/550/600

Podíváme se na bojiště,  kde slavil triumf před více než 200 lety císař Napoleon. Podíváme se na kopce Žuráň a Santon a v Památníku Mohyla míru  navštívíme multimediální expozici a kapli.  Dále na nás bude čekat napoleonský voják (výklad vč. výstřelu).

Polodenní výlet

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR

Cena pro ZŠ: 450/480/530

Výlet do starobylého města založeného Husity v 1. pol. 15. století během revolučních bouří. Navštívíme Husitské muzeum se zajímavou  expozicí Husité, prozkoumáme středověké podzemní chodby pod Žižkovým náměstím a možno navštívit i Gotický sál. V Táboře je případně možno navštívit i Bechyňskou bránu, Čokomuzeum, Muzeum …

Polodenní výlet

FANTAZIUM – DŘÍVE HOUBOVÝ PARK

Cena pro MŠ i ZŠ: 460/490/540

V Roseči nedaleko Jindřichova Hradce nás čeká rozšířený program (3 hodiny): Tři stezky dle Vašeho výběru, kuličkové dráhy, netradiční hry. Tvořivá dílna (lehká výtvarná činnost) dle Vašeho výběru:· Malá sádrová magnetka Koláž ovečka Koláž s tématem o vodě Za splněné úkoly děti získají dárek. Stezky, ze …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Cena pro ZŠ: 330/350/380

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o výrobě skla a také shlédneme práci sklářů. Dále v nedalekém  Žďáru nad Sázavou  navštívíme církevní areál na Zelené hoře – možná prohlídka Santiniho kostela sv. Jana Nepomuckého (+ 80,- Kč za žáka) nebo procházka po …

Polodenní výlet

TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 300/320/350

Návštěva města zapsaného na seznam UNESCO. Během výletu nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město a  je možná i prohlídka synagogy (+40 Kč za žáka).  Alternativně lze zavítat do interaktivní expozice Cesty časem v Předzámčí (+ 50,- Kč).

Polodenní výlet

MUZEUM NOVÉ GENERACE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Cena pro ZŠ: 350/370/400

Bývalý  klášter  a dnešní  zámek  nabízí  moderní expozici. Zažijeme jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Kromě klasické prohlídky lze využít programy pro školy:  MŠ – Kde září hvězdy, Za obyvateli kláštera, 1.stupeň – Odkud je blízko  ke hvězdám, Jaké příběhy přináší …

Polodenní výlet

TŘEBÍČ – ALTERNÁTOR

Cena pro ZŠ: 330/350/380

Třebíčské science centrum klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a také nové, užitečné informace. Jsou pro nás připraveny různé …

Polodenní výlet

JE DUKOVANY – INFOCENTRUM

Cena pro ZŠ: 300/320/350

Ve zmodernizovaném informačním centru dukovanské elektrárny se zábavnou formou dozvíme spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice. Kvůli velkému zájmu je třeba neotálet s rezervací (přijímáme rezervace už i na rok 2023). Možno kombinovat s PVE Dalešice …

Polodenní výlet

PVE DALEŠICE

Cena pro ZŠ: 300/320/350

Exkurze do dalešické vodní elektrárny, která byla vybudována v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Shlédneme filmy o energii, prohlédneme si modely a podíváme se na strojovnu z ochozu u infocentra. Kombinace s JE Dukovany (+30,- Kč).

Polodenní výlet

PAMÁTNÍK LEŽÁKY

Cena pro ZŠ: 340/360/390

Poznáme tragický osud osady Ležáky, která se stala v roce 1942 úkrytem parašutistů skupiny Silver A s radiostanicí Libuše. Případně možno navštívit muzeum ve Svratce, kde se vrátíme do 1.republiky či prodejny Jednoty 70.let (+30 Kč).

Polodenní výlet

TEREZÍN

Cena pro ZŠ: 750/800/880

Exkurze do Malé pevnosti, která je především spojována s hrůzami nacistického teroru a projdeme si také Národní hřbitov. Možno navštívit i Muzeum Ghetta a Krematorium. Cestou lze zavítat i na horu Říp (+ 50,- Kč-rotunda sv. Jiří) nebo tematicky navštívit Památník Lidice (+ 100,- Kč).

Polodenní výlet

MAUTHAUSEN + LINEC

Cena pro ZŠ: 650/700/790

Exkurze do Památníku Mauthausen na místě bývalého nacistického koncentračního tábora, kterým prošlo v období II. světové války statisíce vězňů z 26 zemí – také spousta významných českých osobností. Projdeme si celý areál tábora s působivými expozicemi. Spatříme zde i nechvalně proslulý mauthausenský kamenolom s neméně …

Polodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 1100/1200/1300

Exkurze do největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora. Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin. V táboře Birkenau uvidíme mj. plynové komory a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let.  Odjezd od školy stačí kolem 7:00, …

Polodenní výlet