Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OSTRAVA

Výlety a exkurze v této nabídce nejsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní – není třeba překlikávat) – nejprve jsou uvedeny adventní výlety a pak různé exkurze – po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet nebo exkurzi zajistíme.

VÁNOCE NA DĚDINĚ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Cena MŠ: 350/380/420

Cena ZŠ: 370/400/440

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v termínech 6.12 až 15.12. nás čeká procházka Valašskou dědinou, která nás nejen naladí na dobu přicházejících Vánoc, ale také se seznámí s obvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventu. Především však poznáme samotné zvyky, tradice a kouzlo Vánoc …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ADVENT – ZÁMEČEK LEŠNÁ

Cena MŠ: 340/360/390

Cena ZŠ: 350/370/400

Na zámečku Lešná u Valašského Meziříčí prožijte atmosféru vánoc našich předků. Které zvyky lidé dodržovaly, a na které jsme my již zapomněli? Vyzkoušíte si vánoční kouzlení, poznáte svaté adventu, vyrobíte si tradiční vánoční dekoraci. V termínu 27.11. až 15.12.2023.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÁNOČNÍ HRAD ŠTERNBERK

Cena pro MŠ i ZŠ: 570/600/650

Původně gotický hrad nabízí vánočně vyzdobenou prohlídkovou trasu. Uvidíme, jak se slavily Vánoce v dobách dávno minulých a co přetrvalo dodnes – vánoční stromečky, formy na pečení, cukroví, ozdoby,…  Dále si vyrobíme drobný vánoční dárek.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 840/900/990

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn, projdeme úžasným parkem (od listopadu je u zámku adventní trh). Po přesunu do centra  půjdeme z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána (dle dohody další pamětihodnosti). Do konce října lze zakončit návštěvu Vídně v zábavním parku …

Polodenní výlet

PRAHA

Cena pro ZŠ: 850/900/1000

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Polodenní výlet

BRNO

Cena pro ZŠ: 550/600/680

Výlet do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+100,- Kč – základní vstup, výukový program +50,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická …

Polodenní výlet

BARTOŠOVICE – ZÁCHRANNÁ STANICE A DŮM PŘÍRODY

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

Exkurze do Záchranné stanice a Domu přírody v Bartošovicích, kde probíhá záchrana zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů a jejich následné vypouštění do volné přírody. Dozvíme se také něco o životě dravých ptáků a o možnostech aktivně zasahovat do ochrany životního prostředí.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VČELAŘSTVÍ CHLEBOVICE

Cena pro MŠ i ZŠ: 330/350/380

Ve včelařském naučném areálu  poznáme provázanost přírodních procesů – prohlédneme si muzeum s videoprojekcí i naučný včelín, uvidíme jak se vyrábí svíčky a sami si také svíčku vyrobíme. Možno přidat kozlovickou školu (třída, kabinet a pokoj učitele; +100,- Kč).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOPŘIVNICE + NOVÝ JIČÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 360/390/430

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici mapuje historii výroby těchto vozů. V expozicích nalezneme osobní automobily Tatra a také výstavu Dany a Emila Zátopkových. Možno přidat prohlídku depozitáře Slovenské strely (+50 Kč/žáka). Dále nás čeká město klobouků a v něm Návštěvnické centrum Nový Jičín, kde se …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŠTRAMBERK

Cena pro ZŠ: 330/350/380

V  “Moravském  Betlémě”  navštívíme  hrad,   který je proslulý věží Trúba,  odkud budeme mít neopakovatelný rozhled do okolí.  Dále  navštívíme pekárnu, kde se peče místní specialita – legendární Štramberské uši. Další možnosti ve Štramberku je vycházka k jeskyni Šipka nebo Muzeum Zdeňka Buriana (+30 Kč) nebo …

Polodenní výlet

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Cena pro ZŠ: 500/540/600

Exkurze do papírny ve Velkých Losinách fungující nepřetržitě už od konce 16. století. Prohlédneme si prostředí fungující manufaktury – základní prohlídkový okruh je veden nejatraktivnějšími částmi objektu a součástí  je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního …

Polodenní výlet

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Cena pro ZŠ: 570/600/650

Podíváme se na bojiště, kde slavil triumf před více než 200 lety císař Napoleon. Podíváme se na kopce Žuráň a Santon a v Památníku Mohyla míru navštívíme multimediální expozici a kapli.  Dále se setkáme s napoleonským vojákem, který nám popovídá o jeho vojenském životě a …

Polodenní výlet

PVE DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 500/540/600

Exkurze na naši nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnu – začneme v přednáškovém sále, kde se dozvíme vše teoreticky. Poté vyrazíme podzemním tunelem do strojovny a poté autobusem vyjedeme k horní nádrži, kterou celou obejdeme (vyhlídky). Možno kombinovat s Ruční papírnou Velké Losiny (+ 100,- Kč).

Polodenní výlet

WROCLAW

Cena pro ZŠ: 680/730/800

Pojeďte poznat “polské Benátky”.  Slezská metropole a čtvrté největší polské město – česky Vratislav nabízí k prohlédnutí nespočet kostelů, mostů a dalších historických staveb. Uvidíme i Halu Století a fontánu u ní. Také zjistíme co jsou Krasnale a spoustu z nich ve Wroclawi nalezneme. V …

Polodenní výlet

OSVĚTIM – MUZEUM AUSCHWITZ

Cena pro ZŠ: 700/750/820

Exkurze do největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora. Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin. V táboře Birkenau uvidíme mj. plynové komory a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let. Při objednání exkurze je už nutno …

Polodenní výlet