Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OSTRAVA

Výlety a exkurze v této nabídce nejsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní – není třeba překlikávat) – nejprve jsou uvedeny adventní výlety a pak různé exkurze – po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet nebo exkurzi zajistíme.

VÁNOCE NA DĚDINĚ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Cena MŠ: 270/290/320

Cena ZŠ: 300/320/350

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v termínech 9.12 až 13.12. nás čeká procházka Valašskou dědinou, která nás nejen naladí na dobu přicházejících Vánoc, ale také se seznámí s obvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventu. Především však poznáme samotné zvyky, tradice a kouzlo Vánoc …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ADVENT – ZÁMEČEK LEŠNÁ

Cena MŠ: 240/260/280

Cena ZŠ: 260/280/300

Na zámečku Lešná u Valašského Meziříčí jsou připraveny různé lektorské programy – od konce listopadu do poloviny prosince jsou to VÁNOČNÍ DÍLNY a druhý program dle dohody (seznam na vyžádání zašleme) – v ceně výletu jsou 2 programy (v případě dvou tříd dojde k prostřídání …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÁNOČNÍ HRAD ŠTERNBERK

Cena MŠ: 350/380/420

Cena ZŠ: 400/430/470

Původně gotický hrad nabízí vánočně vyzdobenou prohlídkovou trasu. Uvidíme, jak se slavily Vánoce v dobách dávno minulých a co přetrvalo dodnes – vánoční stromečky, formy na pečení, cukroví, ozdoby,…  Dále si vyrobíme drobný vánoční dárek.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 650/700/780

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn, projdeme úžasným parkem (od listopadu je u zámku adventní trh). Po přesunu do centra  půjdeme z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána (dle dohody další pamětihodnosti). Do konce října lze zakončit návštěvu Vídně v zábavním parku …

Polodenní výlet

PRAHA

Cena pro ZŠ: 710/770/860

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží, zavítáme do chrámu sv. Víta, Starého královského paláce, do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské náměstí …

Polodenní výlet

ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE

Cena MŠ: 210/230/250

Cena ZŠ: 230/250/270

Exkurze do Záchranné stanice a Domu přírody v Bartošovicích, kde probíhá záchrana zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů a jejich následné vypouštění do volné přírody. Dozvíme se také něco o životě dravých ptáků a o možnostech aktivně zasahovat do ochrany životního prostředí.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOPŘIVNICE + NOVÝ JIČÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

Technické muzeum Tatra mapuje historii výroby automobilů a dalších strojů této fenomenální značky. Dále nás čeká město klobouků a v něm Návštěvnické centrum Nový Jičín, kde se seznámíme s postupem  výroby klobouků, uvidíme dotvarovávání klobouků a nakonec si klobouky vyzkoušíme.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ

Cena MŠ: 210/230/250

Cena ZŠ: 230/250/270

Nedaleko Českého Těšína se dozvíme,  jak žili pravěcí lovci a sběrači, seznámíme se s jejich nástroji a zbraněmi. Čeká nás základní vzdělávací program: prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci blíže seznámí se životem našich předků v době halštatské a slovanské. …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Cena MŠ: 380/410/460

Cena ZŠ: 410/440/490

Exkurze do papírny ve Velkých Losinách fungující nepřetržitě už od konce 16. století. Prohlédneme si prostředí fungující manufaktury – základní prohlídkový okruh je veden nejatraktivnějšími částmi objektu a součástí  je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PVE DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 400/430/480

Exkurze na naši nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnu – začneme v přednáškovém sále, kde se dozvíme vše teoreticky. Poté vyrazíme podzemním tunelem do strojovny a poté autobusem vyjedeme k horní nádrži, kterou celou obejdeme (vyhlídky). Možno kombinovat s Ruční papírnou Velké Losiny (+ 90,- Kč).

Polodenní výlet

WIELICZKA + KRAKOW

Cena pro ZŠ: 890/930/990

Navštívíme jeden z nejstarších solných dolů na světě “polskou solnou katedrálu”. Uvidíme historické i mýtické sochy vytvořené z kamenné soli, klenuté síně, kaple i podzemní jezero. V Krakowě zavítáme na hrad Wawel, do katedrály sv. Stanislava a na Rynek Glowny (Sukiennice atd.).

Polodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 500/540/600

V největším nacistickém koncentračním a vyhlazovacím táboře uvidíme expozice týkající se jednoho z nejhorších období lidských dějin. Projdeme si expozice v bývalých táborech Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau. Exkurze s česky mluvícím průvodcem nám zabere asi 3-3,5  hodiny a je vhodná pro žáky …

Polodenní výlet