ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

200 Kč

220 Kč

240 Kč

Cena ZŠ:

220 Kč

240 Kč

260 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Exkurze do Záchranné stanice a Domu přírody v Bartošovicích, kde probíhá záchrana zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů a jejich následné vypouštění do volné přírody. Dozvíme se také něco o životě dravých ptáků a o možnostech aktivně zasahovat do ochrany životního prostředí.