Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

NABÍDKA EXKURZÍ A VÝLETŮ NA 1.POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 SE PŘIPRAVUJE – BUDE ZVEŘEJNĚNA NA KONCI SRPNA 2022.
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 A PŘEJEME PĚKNÉ LÉTO.