Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

Výlety a exkurze v této nabídce nejsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní – není třeba překlikávat) – nejprve jsou uvedeny adventní výlety a pak různé exkurze – po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet nebo exkurzi zajistíme.

VÁNOCE NA DĚDINĚ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Cena MŠ: 320/340/370

Cena ZŠ: 350/370/400

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v termínech 6.12 až 15.12. nás čeká procházka Valašskou dědinou, která nás nejen naladí na dobu přicházejících Vánoc, ale také se seznámí s obvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventu. Především však poznáme samotné zvyky, tradice a kouzlo Vánoc …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ADVENT – ZÁMEČEK LEŠNÁ

Cena MŠ: 330/350/380

Cena ZŠ: 360/380/410

Na zámečku Lešná u Valašského Meziříčí jsou připraveny různé lektorské programy – od konce listopadu do poloviny prosince je program s adventní tematikou VÁNOČNÍ DÍLNY – v ceně výletu jsou 2 programy (v případě dvou tříd dojde k prostřídání po 45-ti minutách) – přehled dalších …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÁNOČNÍ HRAD ŠTERNBERK

Cena MŠ: 270/290/320

Cena ZŠ: 320/340/370

Původně gotický hrad nabízí vánočně vyzdobenou prohlídkovou trasu. Uvidíme, jak se slavily Vánoce v dobách dávno minulých a co přetrvalo dodnes – vánoční stromečky, formy na pečení, cukroví, ozdoby,…  Dále si vyrobíme drobný vánoční dárek.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 600/650/700

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn, projdeme úžasným parkem (od listopadu je u zámku adventní trh). Po přesunu do centra  půjdeme z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána (dle dohody další pamětihodnosti). Do konce října lze zakončit návštěvu Vídně v zábavním parku …

Polodenní výlet

PRAHA

Cena pro ZŠ: 690/740/790

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Polodenní výlet

BRNO

Cena pro ZŠ: 330/360/400

Výlet  do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva jednoho nebo dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+90,- Kč – základní vstup, výukový program 40,- Kč), Technické muzeum- stálé …

Polodenní výlet

ZOO LEŠNÁ

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/400/430

Jedna z nejlepších ZOO u nás nabízí rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat,  tropickou halu Yucatan,  průchozí  expozice, Zátoku rejnoků a spoustu dalšího.  V rámci ZOO je možná prohlídka zámku Lešná (+40,- Kč).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BARTOŠOVICE – ZÁCHRANNÁ STANICE A DŮM PŘÍRODY

Cena MŠ: 270/290/320

Cena ZŠ: 290/310/340

Exkurze do Záchranné stanice a Domu přírody v Bartošovicích, kde probíhá záchrana zraněných či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů a jejich následné vypouštění do volné přírody. Dozvíme se také něco o životě dravých ptáků a o možnostech aktivně zasahovat do ochrany životního prostředí.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Cena MŠ: 350/380/420

Cena ZŠ: 370/400/440

Exkurze do papírny ve Velkých Losinách fungující nepřetržitě už od konce 16. století. Prohlédneme si prostředí fungující manufaktury – základní prohlídkový okruh je veden nejatraktivnějšími částmi objektu a součástí  je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro ZŠ: 370/400/440

KOVOZOO obývají zvířata v životní velikosti vyrobená z kovového šrotu. Můžete pohlédnout do očí 2 tunovému nosorožci Norbertovi, vzhlédnout k 5-ti metrové žirafě Safiře a jejímu mláděti Melmenovi, nechybí ani lví výběh či stádo slonů, krokodýli, mrož, velboud, opice, domácí zvířata a spoustu, spoustu dalších. …

Polodenní výlet

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Cena pro ZŠ: 400/430/460

Podíváme se na bojiště,  kde slavil triumf před více než 200 lety císař Napoleon. Podíváme se na kopce Žuráň a Santon a v Památníku Mohyla míru  navštívíme multimediální expozici a kapli.  Dále na nás bude čekat napoleonský voják (výklad vč. výstřelu).

Polodenní výlet

KOPŘIVNICE + NOVÝ JIČÍN

Cena pro ZŠ: 360/380/410

Technické muzeum Tatra mapuje historii výroby automobilů a dalších strojů této fenomenální značky. Dále nás čeká město klobouků a v něm Návštěvnické centrum Nový Jičín, kde se seznámíme s postupem  výroby klobouků, uvidíme dotvarovávání klobouků a nakonec si klobouky vyzkoušíme.

Polodenní výlet

FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 480/510/550

Nové multimediální centrum v areálu filmových atelierů ve Zlíně nabízí pohled do historie ateliérů, výstavy a workshopy –  prohlédneme si expozice a vyzkoušíme si  různé  animační  techniky.  V případě zájmu možná zastávka v centru města Zlín (náměstí, mrakodrap). Případně lze také přidat muzeum Baťův institut …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MACOCHA + PUNKEVNÍ JESKYNĚ

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/420/450

Navštivte s námi jednu z nejznámnějších jeskyní v ČR. Ze Skalního mlýna nebo od horního můstku  propasti Macocha  se vydáme pěšky k jeskyni (2 km). Projdeme se chodbami s krápníkovou výzdobou  na dno propasti  a projedeme se na člunech po říčce Punkvě. Cena je bez …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MODRÁ – ŽIVÁ VODA

Cena MŠ: 330/350/380

Cena ZŠ: 340/360/390

V expozici se seznámíme s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků i tůní. Podíváme se také pod hladinu jezera v podvodním tunelu. Lze také kombinovat s vedlejším Archeoskanzenem Modrá (+ 70,- Kč) nebo se podívat …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Cena pro MŠ i ZŠ: 320/340/370

Výlet do slavného napajedelského hřebčína, který je jedním z nejslavnějších a nejznámějších u nás. Hřebčín je proslulý svým chovem plnokrevníků a pyšní se celou řadou vítězů v našich i mezinárodních prestižních dostizích. Čeká nás hodinová prohlídka stájí a dalších částí areálu. Uvidíme velké množství koní …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MODRÁ – ARCHEOSKANZEN

Cena MŠ: 330/350/380

Cena ZŠ: 340/360/390

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin – představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SKLÁRNA KVĚTNÁ

Cena pro ZŠ: 380/410/440

Navštívíme sklárnu na moravsko – slovenském pomezí v části obce Strání. Prohlédneme si tradiční ruční výrobu skla, uvidíme jak se fouká sklo sklářskou píšťalou na huti a celé další zpracování skleněných výrobků. Zavítáme také do vzorkové prodejny. K exkurzi do skláren Květná lze přidat exkurzi …

Polodenní výlet

PVE DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 370/400/440

Exkurze   na  naši  nejvýkonnější   přečerpávací  vodní  elektrárnu – začneme  v  přednáškovém  sále,  kde  se  dozvíme  vše  teoreticky.   Poté  vyrazíme  podzemním  tunelem  do  strojovny  a  poté  autobusem  vyjedeme  k horní nádrži, kterou celou obejdeme (vyhlídky). Možno kombinovat s Ruční papírnou Velké Losiny (+ 90,- Kč).

Polodenní výlet

MALÝ SVĚT TECHNIKY – OSTRAVA

Cena pro ZŠ: 400/420/450

V 6. energetické ústředně nalezneme interaktivní expozici – cílem je návštěvníkům zábavnou a interaktivní formou přiblížit technické obory. Názvy částí expozice jsou inspirovány knihami Julese Verna, který se narodil v roce vzniku Vítkovických železáren. V případě zájmu možno navštívit i další objekty a expozice v …

Polodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 750/800/850

Exkurze do největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora. Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin. V táboře Birkenau uvidíme mj. plynové komory a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let. Při objednání exkurze je už nutno …

Polodenní výlet