PRAHA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

800 Kč

840 Kč

890 Kč

Polodenní výlet

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské náměstí (pořadí se může měnit podle aktuální situace – dle dohody).
K této základní procházce lze přidat: Vyšehrad, Slavín (zdarma), Petřín – rozhledna (+ 50,- Kč) a zrcadlové bludiště (+ 50,- Kč), plavba lodí po Vltavě (100,- Kč), Národní divadlo (+ 100,- Kč), Planetárium (+ 90,- Kč), Národní technické muzeum (+ 50,- Kč), Letiště Ruzyně (+ 100 až 140,- Kč – dle počtu žáků), Betlémská kaple (+ 50,- Kč), ZOO (+ 200,- Kč), případně další dle dohody (např. Poslanecká sněmovna, Senát, Česká televize, Česká národní banka – dle aktuální obsazenosti a zásahů vyšší moci).
Lze také vynechat základní procházku Prahou a kombinovat uvedené možnosti, příp. další možnosti (dohoda).

K  přepravě  do Prahy  a zpět  lze využít  vlak  (možno i menší skupiny – kalkulace) společnosti České dráhy (např. odjezd z Olomouce v 7:10, návrat do Olomouce ve 20:43) nebo Regiojet (např. odjezd z Olomouce v 7:18, návrat do Olomouce ve 20:55).  V ceně vlak je i místenka ve vlaku a jízdné po Praze. Cena za výlet do Prahy v případě cesty vlakem ČD (2.třída) nebo vlakem Regiojet (třída Standard) je 470,-/500,-/530,- Kč (45 a více/40-44/35-39 žáků) – maximální počet ped.doprovodu zdarma jsou 3 osoby, další si musí uhradit jízdenku na vlak samostatně nebo to navýší cenu o 10 Kč za žáka za každého dalšího dospělého.