VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 • odjezd a příjezd je zajištěn od školy, případně z místa poblíž školy dle dohody (kromě exkurzí či výletů vlakem).
 • minimální  počet  platících účastníků je 35 osob na jeden autobus – v případě menšího počtu individuální dohoda.
 • pedagogický dozor zdarma (ZŠ max. 4 osoby, MŠ max. 6 osob – další dle dohody).
 • cena každého výletu nebo exkurze je stanovena ve třech úrovních podle počtu platících dětí, a to 45 a víc / 40-44 / 35-39. Tzn. čím více dětí, tím nižší cena.
 • standardní kapacita autobusů je 49-55 míst – v případě vyššího počtu účastníků bude stanovena cena v závislosti na počtu dle využitého autobusu (větší nebo 2 busy).
 • všechny ceny jsou propočteny na jednoho účastníka.
 • platba se provádí hotově v den konání výletu či exkurze průvodci nebo bezhotovostně (nutná předchozí dohoda).
 • CA Úsměv si vyhrazuje možnost zajistit výlet bez průvodce – z organizačních důvodů – v případě zajištění akce bez delegáta budou dodány veškeré informace k organizaci akce – akce bez delegáta budou v případě organizačně jednoduchých výletů.
 • děti MŠ a 1. stupně ZŠ obdrží na výletě drobný dárek.
 • organizátor výletu nebo exkurze (pedagog)  má v případě hotovostní platby nárok  na provizi (výdaje spojené se zajišťováním výletu)  ve výši  200,- Kč/polodenní výlet,  300,- Kč/prodloužený polodenní výlet,  400,-Kč/celodenní výlet  – provize je vyplácena pouze při platbě v hotovosti v den konání průvodcem akce – musí vycházet vybraná částka za žáka v závislosti na počtu žáků (dle Potvrzení objednávky).
 • ceny jsou platné pro rok 2024.
 • při nečekané výrazné změně vstupních nákladů (vstupné, doprava, ceny PHM atd.) si CA Úsměv vyhrazuje právo na úpravu konečné ceny až o 50,- Kč za žáka.
 • v případě stornování výletu nebo exkurze ze strany objednavatele 48 hod. a méně před smluveným odjezdem si CA Úsměv účtuje poplatek 3000,- Kč.
 • objednáním služeb CA Úsměv jsou kontakty na objednavatele (jméno, příjmení, škola, telefon, e-mail) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů uloženy po dobu 5 let a poté vymazány – s tím, že CA Úsměv zasílá mailem upozornění o aktuální nabídce 2 x ročně (leden-únor, srpen-září) – ze zasílání je možné se odhlásit.