Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Výlety a exkurze v této nabídce nejsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní – není třeba překlikávat) – nejprve jsou uvedeny adventní výlety a pak různé exkurze – po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet nebo exkurzi zajistíme.

ADVENT V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ – POHÁDKOVÉ VÁNOCE

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

U nedalekého Tálínského rybníka si dali uprostřed malebné vesničky Selibov dostaveníčko čerti, skřítci, hastrmani, víly a další pohádková havěť. V adventní době je Pohádková kovárna vánočně vyzdobena a program je uzpůsoben s ohledem na dětmi nejočekávanější svátky v roce. V případě zájmu neváhejte s objednávkou …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ROŽMBERK – VÝLOV RYBNÍKA

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/270

Exkurze na výlov největšího rybníka v ČR, kde na vlastní oči uvidíme, jak se loví tradiční česká vánoční pochoutka. Během cesty se seznámíme s historií rybníkářství a životem pod hladinou. Na místě poznáme rybářskou práci, uvidíme lovené ryby. Možnost zakoupení ryb a spousty dalších pochutin. …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 700/750/800

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn, projdeme úžasným parkem (od listopadu je u zámku adventní trh). Po přesunu do centra  půjdeme z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána (dle dohody další pamětihodnosti). Do konce října lze zakončit návštěvu Vídně v zábavním parku …

Polodenní výlet

PRAHA

Cena pro ZŠ: 600/650/700

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Polodenní výlet

TECHMANIA PLZEŇ

Cena pro ZŠ: 650/680/730

Science centrum  v areálu Škody. Experimentujte a poznávejte, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Interaktivní exponáty nejsou obyčejné hračky. Každý z nich má za úkol vysvětlit vám něco z přírodní jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. Zjistíte, že třeba i fyzika může být  dobrodružství …

Polodenní výlet

FANTAZIUM (DŘÍVE HOUBOVÝ PARK)

Cena pro MŠ i ZŠ: 420/450/500

V Roseči nedaleko Jindřichova Hradce nás čeká rozšířený program (3 hodiny): Tři stezky dle Vašeho výběru, kuličkové dráhy, netradiční hry. Tvořivá dílna (lehká výtvarná činnost) dle Vašeho výběru:· Malá sádrová magnetka Koláž ovečka Koláž s tématem o vodě Za splněné úkoly děti získají dárek. Stezky, ze …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TÁBOR

Cena pro ZŠ: 400/420/450

Výlet do starobylého města založeného Husity v 1. pol. 15. století během revolučních bouří. Navštívíme Husitské muzeum se zajímavou  expozicí Husité, prozkoumáme středověké podzemní chodby pod Žižkovým náměstím a možno navštívit i Gotický sál. V Táboře je případně možno navštívit i Bechyňskou bránu, Čokomuzeum, Muzeum …

Polodenní výlet

STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY – TŘEBOŇ

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

V Třeboni máme možnost zavítat do stanice, která pomáhá zraněným či jinak postiženým zvířatům, jež by nemohly v přírodě přežít. Během komentované prohlídky poznáme, kdo ve stanici žije i jak se chovat v případě nálezu zraněného zvířete.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PROTIVÍN – KROKODÝLÍ ZOO

Cena MŠ: 330/360/390

Cena ZŠ: 370/400/430

V unikátní ZOO v Protivíně nás čeká Cesta do pravěku aneb Pravěká ZOO – uvidíme zástupce všech druhů krokodýlů, expozici mláďat, inkubátor s vajíčky, expozici jedovatých hadů, doprovodnou expozici ”pravěkých zvířat”, doprovodnou expozici zoologického muzea – osteologické preparáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a dozvíme se zajímavé informace o průběhu …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ČESKÝ KRUMLOV – MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL

Cena pro ZŠ: 390/420/450

V Českém Krumlově poznáme jedinečný a více než 100 letý fotografický ateliér. Dovolujeme si zváti dítka školou povinná, jakož i velectěný učitelský sbor do Musea Fotoateliér Seidel! V rámci projektu pro základní školy nabízíme speciální programy pro jednotlivé ročníky. Projekt je zaměřen na první seznámení …

Polodenní výlet

STATEK NETĚCHOVICE

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/420/450

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích nabízí pro školy výukové programy (Mléko, Obilí, Ovčí vlna, Zvířata na statku, Rostliny na statku), při nichž si děti mohou samy všechno vyzkoušet a zažít tak zemědělství na vlastní kůži. Krom toho je čeká spousta zábavy v interaktivních expozicích, traktory …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PÍSEK – SLADOVNA

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/400/430

Výlet do Písku, kde navštívíme Galerii hrou – Sladovnu, kde máme na výběr z programů ve stálých expozicích Mraveniště, Pilařiště, Hnízdo ilustrace nebo aktuální dočasná expozice „Jan A jaK dál“. V ceně je jeden program – je možno kombinovat 2 programy (+50 Kč) nebo je …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

GRAFITOVÝ DŮL – ČESKÝ KRUMLOV

Cena pro ZŠ: 350/370/400

V místním grafitovém dole si můžete prohlédnout atraktivní podzemí, kde se dodnes těží. Do dolů sjedeme důlním vláčkem oblečeni v ochranném oděvu s přilbou a pak budeme pokračovat pěšky po trase dlouhé 1,8 km. Pojeďte poznat hornickou práci.

Polodenní výlet

PÍSEK – HŘEBČINEC + MUZEUM

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/420/450

Nejprve navštívíme Zemský hřebčinec, kde nás čeká prohlídka historického areálu i stájí, v nichž se nachází na 60 koní. Rozměrná akvária s živými rybami našich řek a rybníků, expozici Zlato v Pootaví a další uvidíme v Prácheňském muzeu.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

LINEC – ARS ELECTRONICA CENTER + PÖSTLINGBERG

Cena pro ZŠ: 630/660/700

V Ars Electronica Center se dozvíme mnoho zajímavého o digitálním světě a nových technologiích. Součástí je i program v Deep Space – promítání v rozlišení 8K. Výklad během prohlídky i program v Deep Space v češtině. AEC nabízí  experimentování  v  multimediálním  světě. Dále zavítáme na …

Polodenní výlet

MAUTHAUSEN + LINEC

Cena pro ZŠ: 500/540/580

Exkurze do Památníku Mauthausen na místě bývalého nacistického koncentračního tábora, kterým prošlo v období II. světové války statisíce vězňů z 26 zemí – také spousta významných českých osobností. Projdeme si celý areál tábora s působivými expozicemi. Spatříme zde i nechvalně proslulý mauthausenský kamenolom s neméně …

Polodenní výlet