STATEK NETĚCHOVICE

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích nabízí pro školy výukové programy (Mléko, Obilí, Ovčí vlna, Zvířata na statku, Rostliny na statku, Od koně až po traktor – novinka), při nichž si děti mohou samy všechno vyzkoušet a zažít tak zemědělství na vlastní kůži. Krom toho je čeká spousta zábavy v interaktivních expozicích, traktory na dvorku, agrohopsárium s balíky sena a slámy anebo zvířátka na minifarmě. Pozn. program Zpracování mléka má vyšší cenu o 10 Kč/žáka (z důvodu nutnosti zajištění nákladnějšího materiálu).