PROTIVÍN – KROKODÝLÍ ZOO

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Cena ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V unikátní ZOO uvidíme zástupce všech druhů krokodýlů, expozici mláďat, inkubátor s vajíčky, expozici jedovatých hadů, doprovodnou expozici ”pravěkých zvířat” – kostlín obrovský, doprovodnou expozici zoologického muzea – osteologické preparáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků (např. kompletní kostra největší známé žáby – veleskokana goliášího) a získáme zajímavé informace o průběhu záchranných programů na kriticky ohrožené druhy krokodýlů – krokodýl siamský (Crocodylus siamensis), gaviál sundský (Tomistoma schlegelii), … atd. Jako doplněk je možno zavítat do pobočky Prácheňského muzea v Protivíně se zajímavou expozicí EXOTICKÁ PŘÍRODA –  uvidíme např. tropické pavouky, korálové ryby nebo pouštní ještěry (neživé) – příplatek 20 Kč.