MODRÁ – ŽIVÁ VODA

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Cena ZŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V expozici se seznámíme s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků i tůní. Podíváme se také pod hladinu jezera v podvodním tunelu. Lze také kombinovat s vedlejším Archeoskanzenem Modrá (+ 70,- Kč) nebo se podívat na Velehrad (bazilika sv. Cyrila a Metoděje).