VÁNOCE NA DĚDINĚ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

360 Kč

380 Kč

410 Kč

Cena ZŠ:

380 Kč

400 Kč

430 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v termínech 6.12 až 15.12. nás čeká procházka Valašskou dědinou, která nás nejen naladí na dobu přicházejících Vánoc, ale také se seznámí s obvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventu. Především však poznáme samotné zvyky, tradice a kouzlo Vánoc v dobách minulých. Prohlídka trvá 2 hodiny. Možno přidat i exkurzi do výrobny svíček UNIPAR s vlastní výrobou svíčky +70,- Kč). Vzhledem k velkému zájmu nutno zájem nahlásit do 30.9.2022.