RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

350 Kč

380 Kč

420 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

400 Kč

440 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Exkurze do papírny ve Velkých Losinách fungující nepřetržitě už od konce 16. století. Prohlédneme si prostředí fungující manufaktury – základní prohlídkový okruh je veden nejatraktivnějšími částmi objektu a součástí  je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru. Možno kombinovat s PVE Dlouhé Stráně (+ 90,- Kč).