Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

BRNO

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

DIVADLO NA ZÁMKU – RÁJEC NAD SVITAVOU

Cena pro MŠ i ZŠ: 320/340/370

Na zámku Rájec nad Svitavou můžeme shlédnout pohádkové divadelní představení, vyzkoušet si divadelní  kostýmy i práci s rekvizitami, projít si ámek s výstavou loutek a nakonec bude pro všechny připraven opečený špekáček. To vše od Divadla Mrak. V termínech od 28.5. do 8.6.2018..6.2018.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VYŠKOV – ZOO + DINOPARK

Cena pro MŠ i ZŠ: 310/330/360

Zoopark  Vyškov,   zaměřující  se   na  chov  domácích a hospodářských zvířat, nabízí také možnost navštívit Dinopark,   kam  se  dostaneme  turistickým  vláčkem. Využijte  možnosti  zavítat  do  prehistorie  ( 4D kino, modely dinosaurů, dětské paleontologické hřiště, …).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOZÍ FARMA RATIBOŘICE + DALEŠICKÁ PŘEHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/400/430

Poznejte život na kozí farmě – uvidíme stáje se zvířaty, ochutnáme mléčné výrobky z kozího mléka a dozvíme se informace ze života farmy.  Dále se přesuneme na  přístaviště  Kramolín  a  vydáme  se  na  hodinovou  plavbu lodí Horácko k Wilsonově skále a zpět.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 320/340/370

Na hradě Veveří probíhá  od 5.6. do 21.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla  (např.  zdobení  látky potiskem)  a  výtvarnou  dílnu,  vidět  repliky chladných zbraní a výstavu loutek.  Dále prohlídka hradu, žonglérská dílna, divadelní pohádka.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + KVĚTNÁ ZAHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/390/420

Zavítáme  na  kroměřížský  zámek,  kde  v prostorách Sally terreny  ve vodních grottách  shlédneme pohádku Čertův poklad – v termínech od 4.6. do 8.6. (v ceně není klasická prohlídka zámeckých prostor).  Dále nás  ještě čeká  návštěva  unikátní Květné zahrady zapsané na seznamu UNESCO.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD PERNŠTEJN + STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR

Cena MŠ: 390/410/440

Cena ZŠ: 420/440/470

Vydejte se  s námi  na jeden  z  nejkrásnějších  hradů u nás.  Svou neobvyklou  a čistou krásou  se řadí  mezi historické skvosty naší vlasti.  Poté sebereme všechnu odvahu a vyrazíme  do zámku Draxmoor  v Dolní Rožínce se strašidelnými expozicemi i 3D projekcí.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK MIKULOV + JESKYNĚ NA TUROLDU

Cena MŠ: 310/330/360

Cena ZŠ: 340/360/390

Návštěva  zámku,  který  dominuje  příhraniční oblasti Jižní Moravy a Rakouska. Projdeme si prohlídkový okruh Od gotiky po empír. Dále si prohlédneme město a okolí z  vyhlídky  na  Svatém kopečku  a  nakonec  zavítáme do jeskyní ve vápencovém vrchu Turold.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BOSKOVICE + SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 300/320/350

Cena ZŠ: 330/350/380

Ve   městě   sedmizubého   hřebene   si  prohlédneme romantický   goticko – renesančního  hrad,  nebo  alternativně empírový  zámek (přípl. 30,- Kč)  a  také  si  projdeme unikátní židovskou čtvrt.  Pak  se vydáme do krásných Sloupsko-šošůvských jeskyní (kratší okruh – 60 minut).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MKC VELKÉ OPATOVICE + LESOPARK RUDKA

Cena pro ZŠ: 340/360/390

Navštivte  s  námi   Moravské  kartografické  centrum ve  Velkých Opatovicích,  kde je  ve  velmi zajímavých prostorách  možno vidět  mimo  jiné  plastickou  mapu Moravy  a  Slezska.    Na   zpáteční   cestě   zavítáme  do Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu.

Prodloužený polodenní výlet

PAPÍRNA ŽELETICE + ŽELEZNICE ZBÝŠOV U BRNA

Cena pro MŠ i ZŠ: 360/380/410

Prohlédneme si depo  bývalé úzkokolejné trati ve Zbýšově u Brna, po které pojedeme do Babic a zpět.  Dále v  ruční  papírně  v Želeticích  zjistíme,  jak  se  papír vyrábí  a  sami  si  také  papír vyrobíme – po vyschnutí  bude zaslán do školy.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/490

Nové multimediální centrum v areálu filmových atelierů ve Zlíně nabízí pohled do historie ateliérů, výstavy a workshopy –  prohlédneme si expozice a vyzkoušíme si  různé  animační  techniky.  Projdeme  si  i centrum města. Lze také přidat Baťův institut 14-15 (+60,- Kč).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUDIŠOV + DALEŠICKÁ PŘEHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Přírodně  zaměřený  výlet  nás  nejprve ohromí širokými kolekcemi  vycpanin  ze  všech kontinentů  na  budišovském  zámku  a  poté  se  poplavíme   lodí  Horácko po  Dalešické přehradě  v  údolí  řeky Jihlavy.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 350/370/400

Návštěva historické části města, zapsané na seznamu UNESCO. Podíváme se do baziliky sv. Prokopa, projdeme se unikátní židovskou čtvrtí a půjdeme i do synagogy.  Lze také  Ekobioenergo  (obnovitelné zdroje energie) či Alternátor (Ekotechnické centrum, +60,- Kč).

Prodloužený polodenní výlet

ZNOJMO – HRAD S PRINCEZNOU + TURISTICKÝ VLÁČEK

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Na  výletě  do jednoho  z nejstarších měst  v českých zemích půjdeme na hrad, kde nás expozicemi provede princezna a prozradí nám,  jak se jí kdysi  na takovém hradě žilo.  Dále  využijeme  turistický vláček,  který nás proveze po dalších zajímavých místech města.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MUZEUM NOVÉ GENERACE + CENTRUM EDEN

Cena pro ZŠ: 400/430/470

Navštívíme dvě nové  atraktivity  na Vysočině.  Bývalý klášter a dnešní  zámek  ve Žďáru n. S. nabízí moderní expozici.  Zažijeme jedinečnou atmosféru  týkající se  historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Ekocentrum v Bystřici n. P. nabídne ekologickou tematiku.

Prodloužený polodenní výlet