Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

BRNO

Při prvním otevření stránky jsou zobrazeny všechny výlety a filtrovat je možno podle délky akce (polodenní – cca do 12-13 hod, prodloužené polodenní – cca do 15 hod, celodenní – cca do 16-18 hod). Po rozkliknutí konkrétního výletu lze provést rezervaci kliknutím na pole Zadat rezervaci (nebo lze objednat e-mailem). V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište e-mail a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

VYŠKOV – ZOO + DINOPARK

Cena pro MŠ i ZŠ: 330/350/380

Zoopark  Vyškov,   zaměřující  se   na  chov  domácích a hospodářských zvířat, nabízí také možnost navštívit Dinopark,   kam  se  dostaneme  turistickým  vláčkem. Využijte  možnosti  zavítat  do  prehistorie  ( 4D kino, modely dinosaurů, dětské paleontologické hřiště, …). DinoPark a ZOO PARK Vyškov představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOZÍ FARMA RATIBOŘICE + DALEŠICKÁ PŘEHRADA

Cena MŠ: 420/440/470

Cena ZŠ: 430/450/480

Poznejte život na kozí farmě – uvidíme stáje se zvířaty, ochutnáme mléčné výrobky z kozího mléka a dozvíme se informace ze života farmy.  Dále se přesuneme na  přístaviště  Kramolín  a  vydáme  se  na  hodinovou  plavbu lodí Horácko k Wilsonově skále a zpět – alternativně možno …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 330/350/380

Na hradě Veveří probíhá  od 4.6. do 20.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla  (např.  zdobení  látky potiskem)  a  výtvarnou  dílnu,  vidět  repliky chladných zbraní a výstavu loutek. Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + KVĚTNÁ ZAHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 390/410/440

Zavítáme  na  kroměřížský  zámek,  kde  v prostorách Sally terreny  ve vodních grottách  shlédneme pohádku O čarodějnici Xsíxsáře – v termínech od 3.6. do 7.6. (v ceně není klasická prohlídka zámeckých prostor).  Dále nás  ještě čeká  návštěva  unikátní Květné zahrady zapsané na seznamu UNESCO (možno vynechat a …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD PERNŠTEJN + STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR

Cena MŠ: 400/420/450

Cena ZŠ: 430/450/480

Vydejte se  s námi  na jeden  z  nejkrásnějších  hradů u nás.  Svou neobvyklou  a čistou krásou  se řadí  mezi historické skvosty naší vlasti (pro děti MŠ prohlídkový okruh Ztratila se Bílá paní, pro ZŠ 2.prohlídkový okruh na 50 minut – v případě zájmu o 1.prohlídkový …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK MIKULOV + JESKYNĚ NA TUROLDU

Cena MŠ: 330/350/380

Cena ZŠ: 360/380/410

Návštěva  zámku,  který  dominuje  příhraniční oblasti Jižní Moravy a Rakouska. Projdeme si prohlídkový okruh Od gotiky po empír. Dále si prohlédneme město a okolí z  vyhlídky  na  Svatém kopečku  a  nakonec  zavítáme do jeskyní ve vápencovém vrchu Turold.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BOSKOVICE + SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 320/340/370

Cena ZŠ: 350/370/400

Ve   městě   sedmizubého   hřebene   si  prohlédneme romantický   goticko – renesančního  hrad,  nebo  alternativně empírový  zámek (přípl. 30,- Kč)  a  také  si  projdeme unikátní židovskou čtvrt.  Pak  se vydáme do krásných Sloupsko-šošůvských jeskyní (kratší okruh – 60 minut).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MKC VELKÉ OPATOVICE + LESOPARK RUDKA

Cena pro ZŠ: 350/370/400

Navštivte  s  námi   Moravské  kartografické  centrum ve  Velkých Opatovicích,  kde je  ve  velmi zajímavých prostorách  možno vidět  mimo  jiné  plastickou  mapu Moravy  a  Slezska.    Na   zpáteční   cestě   zavítáme  do Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu (bez rozhledny – v případě zájmu +20 Kč).

Prodloužený polodenní výlet

ALTERNÁTOR TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 320/340/370

Třebíčské science centrum klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a také nové, užitečné informace. Pro letošní rok je pro …

Prodloužený polodenní výlet

PAPÍRNA ŽELETICE + ŽELEZNICE ZBÝŠOV U BRNA

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/400/430

Prohlédneme si depo  bývalé úzkokolejné trati ve Zbýšově u Brna, po které pojedeme do Babic a zpět.  Dále v  ruční  papírně  v Želeticích  zjistíme,  jak  se  papír vyrábí  a  sami  si  také  papír vyrobíme – po vyschnutí  bude zaslán do školy.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/500

Nové multimediální centrum v areálu filmových atelierů ve Zlíně nabízí pohled do historie ateliérů, výstavy a workshopy –  prohlédneme si expozice a vyzkoušíme si  různé  animační  techniky.  V případě zájmu možná zastávka v centru města Zlín (náměstí, mrakodrap). Případně lze také přidat muzeum Baťův institut …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUDIŠOV + DALEŠICKÁ PŘEHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/420/450

Přírodně  zaměřený  výlet  nás  nejprve ohromí širokými kolekcemi  vycpanin  ze  všech kontinentů  na  budišovském  zámku  a  poté  se  poplavíme   lodí  Horácko po  Dalešické přehradě  v  údolí  řeky Jihlavy.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 370/390/420

Návštěva historické části města, zapsané na seznamu UNESCO. Podíváme se do baziliky sv. Prokopa, projdeme se unikátní židovskou čtvrtí a půjdeme i do synagogy. Zajdeme i na Karlovo náměstí – jedno z největších v ČR. Možno přidat  interaktivní  expozici  Cesty  časem v Předzámčí (+ 40,- …

Prodloužený polodenní výlet

ZNOJMO – HRAD S PRINCEZNOU + TURISTICKÝ VLÁČEK

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/390/420

Na  výletě  do jednoho  z nejstarších měst  v českých zemích půjdeme na hrad, kde nás expozicemi provede princezna a prozradí nám,  jak se jí kdysi  na takovém hradě žilo.  Dále  využijeme  turistický vláček,  který nás proveze po dalších zajímavých místech města.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MUZEUM NOVÉ GENERACE + CENTRUM EDEN

Cena pro ZŠ: 420/450/490

Navštívíme dvě nové  atraktivity  na Vysočině.  Bývalý klášter a dnešní  zámek  ve Žďáru n. S. nabízí moderní expozici.  Zažijeme jedinečnou atmosféru  týkající se  historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Ekocentrum v Bystřici n. P. nabídne ekologickou tematiku.

Prodloužený polodenní výlet