Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

JIHLAVA

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

HLINSKO – VELIKONOCE NA BETLÉMĚ

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/270

Soubor  lidových  staveb   Vysočina  v  Hlinsku  nabízí  ke shlédnutí  ve všech roubených objektech expozice,  které  přibližují  tradiční  lidové  zvyky  s velikonoční  tematikou.  Velikonočně  vyzdobený  městský skanzen  můžeme navštívit od 20.3. do 15.4. 2018.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HULICE – VČELÍ SVĚT

Cena pro MŠ i ZŠ: 270/290/310

Interaktivní expozice ukazuje život včelstva. V objektu bývalé školy  si  mj.  můžeme projít  velkým  včelím  úlem s obřími plástvemi,  na dotykových monitorech si  prohlédnout  anatomii včely,  zahrát si  kvíz ze života  včel nebo si pustit zvuky úlu. Vyrobíme si i svíčku.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DOLNÍ ROŽÍNKA – DRAXMOOR

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

Ve  strašidelném  zámku  ve  staré  sýpce  nalezneme  strašidelně  –  fantastickou   expozici   kombinovanou  atraktivními exponáty  – na úvod shlédneme 3D film a  pak potkáme čarodějnici,  kostlivce, čaroděje, prince začarovaného v žabáka, draka, rytíře a další monstra.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PLAVBA LODÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

Vodní dílo  Dalešice  leží  na řece Jihlavě a jeho délka  dosahuje 22 km.  Jeho  koryto  lemují  příkré  stráně, které  jsou  místy  až  100  metrů  vysoké.  Nás  čeká  plavba  od hráze  u Kramolína  až ke známé Wilsonově  skále nedaleko Hartvíkovic a zpět.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TŘEBÍČ – ALTERNÁTOR

Cena pro ZŠ: 250/270/290

Ekotechnické (science) centrum  v bývalé  průmyslové části Borovina klade důraz  na spojení zábavy a tvůrčí činnosti.  S  expozicemi  Plnou  parou  vpřed,   Energie  a náš svět,  Boty  a ponožky,  Věda  na kouli  (projekce  na kouli – různé programy – jen 2 tyto koule v ČR).

Polodenní výlet

TELČ

Cena pro MŠ i ZŠ: 270/290/320

Zavítáme na zámek v Telči, který  patří  mezi  klenoty  renesanční  architektury – prohlédneme si Renesanční  sály včetně nejhonosnějšího Zlatého sálu s kazetovým  stropem.  Prohlédneme si  i  telčské náměstí,  tvořené  domy se starobylými štíty a podloubím.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA

Cena MŠ: 240/260/290

Cena ZŠ: 270/290/320

Původně tvrz ze 14. století, jež stojí na ostrůvku uprostřed jezera,známe ze spousty televizních i filmových pohádek.  Prohlédneme si  zámecké  interiery  1. patra a  mj.  zjistíme,   proč  má  zámek  typickou  červenou barvu. Projdeme se také kolem rybníka u zámku.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK JINDŘICHŮV HRADEC

Cena MŠ: 250/270/300

Cena ZŠ: 300/320/350

V Jindřichově Hradci navštívíme komplex budov hradu a zámku, jež je po Pražském hradu a Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším zámeckým areálem u nás. Prohlídková trasa dle dohody – Adamovo stavení nebo Gotický palác. Projdeme si také centrum města.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MUZEUM NOVÉ GENERACE – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Cena pro ZŠ: 250/270/290

Bývalý  klášter  a dnešní  zámek  nabízí  moderní expozici. Zažijeme jedinečnou atmosféru týkající se historie, života, tvořivosti i žďárské přírody.  Kromě klasické prohlídky lze využít programy pro školy:  1.stupeň – Odkud je blízko  ke hvězdám, 2.stupeň – Člověk v domě, dům v člověku.

Polodenní výlet

HOUBOVÝ PARK A RÁJ SKŘÍTKŮ

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

V Roseči nedaleko Jindřichova Hradce nás čeká program: Tajemná expedice – nově upravená výpravná cesta za dobrodružstvím, vhodná pro všechny věkové kategorie je základní stezkou s environmentálním programem (při špatném počasí je stezka koncipována v sále), originální výtvarná dílnička upravená dle věku dětí a trochu …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD ROŠTEJN

Cena pro MŠ i ZŠ: 220/240/260

Na skalnatém  návrší  uprostřed  hustých  lesů  Jihlavských  vrchů   navštívíme   Roštejn,   původně  gotický  strážní  hrad   a   nyní   renesanční    lovecký   hrádek  se sedmibokou věží.   Pro školní skupiny budou prohlídky koncipovány edukačně a interaktivně.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU

Cena pro MŠ i ZŠ: 260/280/300

Výlet do městečka, kde si prohlédneme lipnický hrad  založený  na počátku 14. století  mocným rodem pánů  z Lichtemburka.  Hrad se nachází v blízkosti historické stezky  směřující  z Moravy do Čech a který patří k největším gotickým hradům v ČR. Možno přidat i Památník Jaroslava Haška …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU

Cena MŠ: 180/200/220

Cena ZŠ: 210/230/250

V  Kamenici nad Lipou  je  možno  navštívit  zámek  se  spoustou zajímavých expozic – Expozice hraček (1+1 pro panenky, Angličáci), zámecká sklepení, expozice kovů, Městské muzeum.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD PERNŠTEJN

Cena pro MŠ i ZŠ: 300/320/350

Jeden z nejkrásnějších hradů u nás se svou čistou a neobvyklou krásou řadí mezi historické skvosty naší vlasti. Čeká nás 50-ti minutová prohlídka (vyhlídková věž, 1.patro, hradní knihovna) nebo pro MŠ okruh Ztratila se bílá paní. Případný zájem o 80-ti minutovou prohlídku Od gotiky do …

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Cena MŠ: 240/260/290

Cena ZŠ: 270/290/320

Navštívíme  barokní zámek  patřící  k nejmohutnějším architekturám  18. stol.  u  nás  i  v  Evropě.  Zámecká  instalace je stylovou rekonstrukcí barokního interiéru. Bohatě jsou v ní zastoupeny  dobové hudební nástroje a další mobilie související s hudebním životem zámku.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUDIŠOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/280

V  renesančním zámku,  na místě  původní  vodní tvrze  ze 13. století, nalezneme bohaté kolekce vycpanin ptáků,  savců, ryb  i obojživelníků.  Dále  uvidíme  trofeje  z loveckých výprav do Afriky, Asie, Kanady.  Velmi zajímavé expozice jsou přístupné od května (st, čt, pá).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

TŘEBÍČ

Cena pro ZŠ: 220/240/260

Návštěva   města   zapsaného   na  seznam   UNESCO.  Během výletu  nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město  a  prohlédneme si  synagogu.  Možno přidat  interaktivní  expozici  Cesty  časem v Předzámčí (+ 40,- Kč).

Polodenní výlet

PELHŘIMOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 240/260/280

Brána Vysočiny bývá v poslední době více označována  jako  město rekordů.  My  si prohlédneme  historický  střed města a zavítáme do  Muzea rekordů a kuriozit  a do expozice  Zlaté české ručičky (modely ze sirek).  Lze doplnit o Muzeum strašidel či Pelhřimovské peklo.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÝ KOPEC

Cena MŠ: 230/250/270

Cena ZŠ: 260/280/300

Navštívíme  skanzen,  kde jsou  zemědělské  usedlosti,  drobné vesnické stavby (špýchary, haltýře atd.),  ale i  technické  památky  na vodní pohon,  volně rozptýleny v  původním  krajinném  prostředí.  Expozice přinášejí  svědectví o životě drobných rolníků.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK ŽLEBY

Cena MŠ: 250/270/300

Cena ZŠ: 310/330/360

Výlet  na romanticky  vyhlížející zámek  blízko Čáslavi.  Zámek prošel  po zničení Husity renesančními a barokními úpravami až do dnešní romantické podoby. Zámek je známý z různých pohádek. Jsou zde připraveny prohlídkové okruhy pro školy – dle věkových kategorií.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ORLÍK U HUMPOLCE + ZICHPIL

Cena pro MŠ i ZŠ: 210/230/250

Jmenovec  slavnějšího  zámku, známý  též  jako Pustý zámek Orlík,  nám ukáže ve zbytcích starých zdí,  jak  se  zde žilo,  vařilo  či  spalo  v dobách dávných.  Dále  navštívíme nově vznikající skanzen v Humpolci (hlavně   Nápravníkovo stavení a Toleranční kostel).

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ELEKTRÁRNA VRANOV

Cena pro ZŠ: 230/250/270

Návštěvnické centrum ve vodní elektrárně Vranov nad Dyjí bylo otevřeno v červnu 2011. Cílem informačního centra je zajímavým způsobem přiblížit široké veřejnosti technické aspekty výroby elekrické energie ve vodní elektrárně. Bude také přiblížena blízká i vzdálená historie Vranovské přehrady za téměř 80 let fungování tohoto vodního …

Polodenní výlet

JE DUKOVANY

Cena pro ZŠ: 210/230/250

Ve zmodernizovaném informačním centru  dukovanské elektrárny   se   zábavnou   formou   dozvíme  spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale  také řadu  dalších zajímavostí  o energetice. Kvůli velkému zájmu je třeba neotálet s rezervací. Možno kombinovat s PVE Dalešice (+20,- Kč).

Polodenní výlet

PVE DALEŠICE

Cena pro ZŠ: 210/230/250

Exkurze do dalešické vodní elektrárny, která byla vybudována v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Shlédneme film o energii,  prohlédneme si modely a sestoupíme do provozních  prostor elektrárny. Kombinace s JE Dukovany (+20,- Kč).

Polodenní výlet

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

Cena pro ZŠ: 220/240/260

Literárně  laděná  exkurze  do rodného  kraje  našeho  známého  básníka,  novináře,  kritika  atd.  Navštívíme  muzeum  v  Havlíčkově Brodě  (Havlíčkův dům)  a také  se podíváme do básníkova rodného domu v obci Havlíčkova Borová. Exkurze je vhodný doplněk k vyučování.

Polodenní výlet

STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 240/260/290

Nedaleko Světlé  nad  Sázavou,  v zařízení na ochranu zvířat, nás čeká hodinová prohlídka,  během které uvidíme  dravce,  sovy,  vodní  ptáky,   norka  evropského   i  vydru říční.  Možno  také  absolvovat  některý  z ekologických programů (+30,- Kč) – seznam zašleme.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Cena pro MŠ i ZŠ: 230/250/270

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o  výrobě skla  a  také  shlédneme  práci  sklářů.  Dále v nedalekém  Žďáru nad Sázavou  navštívíme  církevní areál na Zelené Hoře – možná prohlídka Santiniho kostela (+ 60,-) nebo procházka po naučné stezce.

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

JINDŘICHŮV HRADEC – DŮM GOBELÍNŮ

Cena pro ZŠ: 250/270/290

Nově otevřená expozice,  která připomíná rukodělnou výrobu  v  Jindřichově  Hradci  na začátku 20. století. Zručné tkadleny nás nechají nahlédnout  do tajů výroby a restaurování tapiserií.  Projdeme si centrum města a zavítáme na 15. poledník (nejslavnější čáru v JH).

Polodenní výlet