Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

Při prvním otevření stránky jsou zobrazeny všechny výlety od polodenních po celodenní – filtrovat je možno podle délky akce (polodenní – cca do 12-13 hod, prodloužené polodenní – cca do 15 hod, celodenní – cca do 16-18 hod). Po rozkliknutí konkrétního výletu lze provést rezervaci kliknutím na pole Zadat rezervaci (nebo lze objednat e-mailem). V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište e-mail a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.
VÝLETY JE TŘEBA OBJEDNAT DO KONCE BŘEZNA – OD DUBNA UŽ BÝVÁ SPOUSTA MÍST OBSAZENÁ A ZAČÍNAJÍ BÝT VYČERPANÉ KAPACITY AUTOBUSŮ.

KOVOZOO + PLAVBA LODÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 620/650/700

Ve Starém Městě exkurze do firmy zabývající se recyklací – komentovaná jízda silničním vlakem PO CESTĚ RECYKLACE, expozice KOVOZOO – např. různá zvířata z kovového odpadu, letadlo L-610, loď  Naděje, maják Šrotík, Muzeum veteránů a další – možno přidat prohlídku Kovárny s výhní (+80,- Kč …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO

Cena pro ZŠ: 390/420/470

Výlet do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+100,- Kč – základní vstup, výukový program +50,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická …

Celodenní výlet

PRAHA

Cena pro ZŠ: 850/900/1000

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Celodenní výlet

NOVÝ JIČÍN + ŠTRAMBERK

Cena pro MŠ i ZŠ: 520/550/600

Ve městě s kloboukářskou tradicí zavítáme do expozic Historie kloboučnictví (technologie výrobního procesu, zkoušírna, ateliér) a Generál Laudon (interaktivní  expozice). Ve Štramberku uvidíme výrobu štramberských uší, hrad Trúba a podíváme se do expozice Aqua Terra (akvária, terária a další) alt. poznáme dílo Zdeňka Buriana.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + MODRÁ

Cena MŠ: 500/530/580

Cena ZŠ: 520/550/600

Prohlédneme si malebný zámek s krásnými interiery a park, jež představuje jednu z našich nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně. Pak navštívíme poutní místo Velehrad a Modrou (Archeoskanzen nebo Živá voda – dle dohody).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

LITOMYŠL + TOULOVCOVY MAŠTALE

Cena pro ZŠ: 510/540/590

Na výletě do rodiště Bedřicha Smetany navštívíme renesanční litomyšlský  zámek (UNESCO),  podíváme se na náměstí (případně Smetanův rodný byt +30 Kč za žáka)  a vyrazíme do přírody – projdeme se mezi  skálami  přírodní  rezervací  Toulovcovy Maštale (trasa dle dohody).  

Celodenní výlet

VEVEŘÍ + PLAVBA LODÍ + ZOO BRNO

Cena pro MŠ i ZŠ: 620/650/700

Dopoledne navštívíme hrad Veveří – volná prohlídka všech nádvoří hradu, včetně možnosti vstupu na Prachovou věž a vybrané sezonní výstavy v sále za hlavní pokladnou či v přízemí Anglického traktu. V případě prohlídky interierů hradu – okruh Apartmá prince Vasy je přípl. 60 Kč/žáka.  Pak se …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BOSKOVICE + SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 450/480/520

Cena ZŠ: 500/530/570

Ve městě sedmizubéhohřebene máme možnost navštívit romantický goticko – renesanční hrad nebo empírový zámek (přípl. 60,- Kč) a také si projdeme židovskou čtvrt. Potom se vydáme do krásných Sloupsko-šošůvských jeskyní (kratší okruh – 60 minut). Možno zajet i na vyhlídku na propast Macocha.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD BUCHLOV + ŽIVÁ VODA MODRÁ

Cena MŠ: 510/540/590

Cena ZŠ: 520/550/600

Nejprve zavítáme na středověký hrad na vrcholcích Chřibů – trasa Procházka starým hradem nebo S pastelkami po hradu (do 4.třídy – přípl. 70 Kč/žáka). Podíváme se také ke kapli sv. Barbory.  Zbytek dne strávíme v Modré, v expozici Živá voda – akvária, podvodní tunel, stezka …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

OSTRAVA

Cena pro ZŠ: 450/480/530

Moravskoslezská  metropole  nám nabízí spoustu zajívých míst k návštěvě  –  během jednoho dne je ideální výběr dvou míst (dle dohody): Dolní Vítkovice – Malý svět techniky (+ 120,- Kč), Dolní Vítkovice – Svět techniky (+ 160,- Kč), Dolní Vítkovice – Vysokopecní okruh s Bolt Tower …

Celodenní výlet

JE DUKOVANY + PVE DALEŠICE

Cena pro ZŠ: 470/500/550

Ve zmodernizovaném informačním centru dukovanské elektrárny se zábavnou formou dozvíme spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice. Dále zavítáme do infocentra přečerpávací vodní elektrárny na Dalešické přehradě a podíváme se také do strojovny elektrárny. Navštívíme také unikátní …

Celodenní výlet

VELKÉ LOSINY + DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 570/600/650

Zavítáme společně na renesanční  zámek  neblaze proslulý krvavými procesy s čarodějnicemi nebo do známé Ruční papírny – výběr dle dohody. Dále si prohlédneme unikátní přečerpávací vodní elektrárnu v Jeseníkách.  Shlédneme film,  půjdeme do strojovny a vyjedeme k horní nádrži v nadmořské výšce 1350 m.

Celodenní výlet

VČELAŘSTVÍ CHLEBOVICE + HUKVALDY

Cena pro MŠ i ZŠ: 500/540/590

Ve včelařském naučném areálu poznáme provázanost  přírodních procesů – prohlédneme si muzeum s videoprojekcí i naučný včelín, uvidíme jak se vyrábí svíčky a sami si také svíčku vyrobíme. Dále navštívíme Janáčkovy Hukvaldy – hrad nebo expozici Tropic (na výběr).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŠTRAMBERK + KOPŘIVNICE

Cena pro ZŠ: 520/550/600

V městečku Štramberk  s křivolakými uličkami, které lemují roubené chalupy  s doškovými střechami navštívíme hrad Trúba, opředený celou řadou pověstí. Také navštívíme pekárnu  “štramberských  uší”.  V Technickém muzeu Tatra si přijdou na své milovníci krásných strojů.

Celodenní výlet

LITOMYŠL + POLIČKA

Cena pro ZŠ: 540/570/620

Na výletě do rodiště Bedřicha Smetany navštívíme renesanční litomyšlský zámek (UNESCO),  prohlédneme si zbytek tohoto krásného města a pak ještě vyrazíme do města Poličky, odkud pocházel  další významný skladatel  Bohuslav Martinů a vystoupáme do jeho pokojíku v městské věži.

Celodenní výlet

ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro ZŠ: 590/620/670

V archeoskanzenu Modrá  se vrátíme do období Velké Moravy – prohlídka skanzenu, ukázky dobového života, pečení placek,  ukázky  řemesel  atd.  – v termínu 10.6. až 21.6. Dále navštívíme unikátní ZOO  ze železa,  maják  Šrotík,  loď  Naději, letadlo L-610 i vyhlídkovou lávku – možná i projížďka …

Celodenní výlet

KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 570/600/650

Na hradě Veveří probíhá  od 4.6. do 20.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla (např. ražba mincí) a výtvarnou dílnu, vidět repliky chladných zbraní, výstavu loutek a pohádkové představení. Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŠIKLŮV MLÝN – WESTERN

Cena pro ZŠ: 590/620/670

Co na vás čeká v Šiklandu? Zábava. Organizovaná i volná. Společná i individuální. Aktivní i pasivní. Čeká na vás přívětivý a vtipný moderátor ze Šiklova mlýna, zvířátka, oblíbený vědomostní kvíz, humorné divadlo, westernová show, indiánská vesnice, activpark a soutěže o ceny. Možnost vyzkoušet si různé atrakce (nejsou …

Celodenní výlet

ZLATORUDNÉ MLÝNY + REJVÍZ + JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU

Cena pro ZŠ: 600/630/680

V romantickém údolí řeky Olešnice  je středověké hornické městečko, kde si i my zkusíme narýžovat nějaké zlato.  Se zastávkou u mechových jezírek  v rašeliništi na Rejvíze pojedeme do jeskyně Na Špičáku,  která je nejstarší písemně doloženou jeskyní ve střední Evropě.

Celodenní výlet

BESKYDY – PUSTEVNY + RADHOŠŤ

Cena pro ZŠ: 390/420/470

Pěší výlet po hřebeni Beskyd; autobusem vyjedeme na Pustevny, kde si prohlédneme Jurkovičovy stavby připravíme na cestu a vyrazíme po hřebeni  na horu Radhošť, cestou pozdravíme Radegasta. Z Radhoště po občersvení a výhledu po krajině vyrazíme do údolí. Podíváme se také Rožnova pod Radhoštěm.

Celodenní výlet

CHKO PÁLAVA + MIKULOV + PLAVBA LODÍ

Cena pro ZŠ: 570/600/650

Na vápencovém pohoří uprostřed vinohradů nejprve zdoláme Stolovou horu, dále půjdeme přes Sirotčí hrádek, Klentnici a zahájíme výstup na Děvín (549 m), pak sejdeme přes zříceninu Děvičky do Pavlova nebo Dolních Věstonic. Podíváme se také do Mikulova a na závěr nás ještě čeká plavba lodí …

Celodenní výlet

OSVĚTIM – MUZEUM AUSCHWITZ

Cena pro ZŠ: 850/900/1000

Exkurze do největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora. Projdeme si tábor Auschwitz I s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin. V táboře Auschwitz II – Birkenau projdeme přes rampu, kam jezdily transporty k ruinám plynových komora a krematorií. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro …

Celodenní výlet

BRATISLAVA

Cena pro ZŠ: 690/720/770

Cestou do slovenského hlavního města se zastavíme pod Devínem a půjdeme se podívat na soutok Moravy a Dunaje (možnost navštívit hrad Devín +80 Kč na žáka). V Bratislavě zavítáme na Slavín, projdeme si areál Bratislavského hradu (vyhlídky, nádvoří, barokní zahrada), podíváme se do dómu sv. …

Celodenní výlet

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 760/800/870

V rakouské metropoli zavítáme k zámku Schönbrunn a projdeme se parkem. V centru města projdeme z Maria-Theresien Platz přes hrad Hofburg k chrámu sv. Štěpána  (dle dohody  další pamětihodnosti). Lze navštívit i Přírodovědné muzeum (bez příplatku – nutno předem rezervovat) nebo Hundertwasserhaus (dle dohody v …

Celodenní výlet

BUDAPEŠŤ

Cena pro ZŠ: 1250/1350/1490

Poznáme krásy hlavního města Maďarska. Začneme na Gellértově vrchu (Citadela, socha Svobody, výhled na Budu i Pešť). Následuje  Hradní vrch (Matyášův chrám, Rybářská bašta), v Pešti Parlament, Štěpánský chrám, Váciho třída, Velká tržnice. Možná i jízda historickým metrem (jízdenka 40 Kč).

Celodenní výlet