Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

Nabídka výletů a exkurzí na rok 2018 se zpracovává a bude připravena na začátku 2. pololetí.

HŘEBČÍN NAPAJEDLA + PLAVBA LODÍ + KERAMIKA TUPESY

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/500

Na výletě  se dozvíme  spoustu zajímavostí  o lodní dopravě,  čeká nás  hodinová vyjížďka po Baťově kanálu a řece Moravě.  V Napajedlích  navštívíme jeden z největších  hřebčínů  na  Moravě.  Na zpáteční cestě  se půjdeme podívat na výrobu Tupeské keramiky.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HODONÍN – PIRÁTSKÁ PLAVBA + ZOO

Cena pro MŠ i ZŠ: 530/560/600

Z přístaviště U jezu  se náležitě  vyzbrojeni a ustrojeni vydáme na 1,5 – 2 hodinovou  plavbu lodí  Konstancie. Naučíme se pirátské dovednosti, potkáme i pohádkové bytosti  a cílem bude  najít poklad  ukrytý  na ostrově. Dostaneme pirátské potvrzení a vyrazíme do ZOO.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO

Cena pro ZŠ: 270/300/340

Výlet  do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+90,- Kč – základní vstup), Technické muzeum- stálé expozice, technická herna, různé výstavy (+70,- …

Celodenní výlet

REC STARÉ MĚSTO + TUPESY

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/400/440

Exkurze do firmy zabývající se recyklací -kongresové centrum  s  filmem,  komentovaná  projížďka vláčkem Steelinka,  letadlo L-610,  loď  Naděje,  maják Šrotík,  KOVOZOO.  V Muzeu Tupeské keramiky poznáme její  technologii i historii – možná vlastní výroba (točení nebo malování – příplatek – dohoda).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BAŤŮV ZLÍN

Cena pro ZŠ: 360/380/410

Navštívíme  město,  které  proslavila  obuvnická firma Baťa.  Podíváme se  do  Baťovy  vily,  navštívíme  nový Baťův institut 14/15  a  zlínský  mrakodrap  (pojízdná pracovna atd.).

Celodenní výlet

NOVÝ JIČÍN + ŠTRAMBERK

Cena pro MŠ i ZŠ: 370/400/440

Ve městě  s kloboukářskou  tradicí zavítáme  do expozic Historie kloboučnictví (technologie výrobního procesu, zkoušírna, ateliér) a Generál Laudon (interaktivní  expozice).  Ve  Štramberku  poznáme  dílo  Zdeňka Buriana, výrobu štramberských uší i Trúbu.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + TUPESY

Cena MŠ: 350/370/400

Cena ZŠ: 400/420/450

Prohlédneme si  malebný  zámek  s krásnými interiery a park,  jež  představuje jednu z našich nejvýznamnějších  památek  tzv.  historické zeleně.  Pak  navštívíme poutní místo Velehrad  a dílnu na výrobu tupeské keramiky (alt. Archeoskanzen Modrá nebo Živá voda Modrá; +40,- Kč).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

NOVÉ HRADY + TOULOVCOVY MAŠTALE

Cena pro MŠ i ZŠ: 430/460/500

Zámecký  komplex  v  Nových Hradech  bývá  nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles”.  V areálu nalezneme  i různé  druhy zahrad,  labyrint či minizoo.  Dále nás čeká  procházka  malebným krajem Toulovcových maštalí a výstup na rozhlednu Terezka.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD SVOJANOV + OLEŠNICE

Cena pro MŠ i ZŠ: 450/470/500

Dopoledne  navštívíme  hrad  založený  již  Přemyslem Otakarem  II.  na  pohraniční  stezce mezi Moravou a Čechami. Odpoledne nás čeká  Olešnice, kde zavítáme do muzea strašidel  ve sklepích ledárny  bývalého pivovaru a do jedinečné dílny modrotisku na světě.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ARCHEOSKANZEN MODRÁ + HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Cena MŠ: 370/400/440

Cena ZŠ: 400/430/470

Výlet do archeologického skanzenu  v lokalitě původního Velkomoravského osídlení.  Navštívíme také církevní areál  nedaleko  skanzenu.  Rovněž  si  prohlédneme jeden z největších a nejvýznamnějších hřebčínů u nás. Uvidíme a pohladíme si spousty klisen i hříbat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VEVEŘÍ + PLAVBA LODÍ + ZOO BRNO

Cena pro MŠ i ZŠ: 470/500/550

Dopoledne navštívíme hrad Veveří, kde se dozvíme vše  podstatné  z  historie  hradu (možno jen areál hradu – sleva 50,- Kč).  Pak  se  vypravíme  lodí  po  Brněnské přehradě  do zoologické zahrady,  která chová   více   než   500   zvířat  132  druhů,  zástupců  obojživelníků, plazů, ptáků  a savců.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

RADUŇ + HRADEC NAD MORAVICÍ

Cena MŠ: 420/440/470

Cena ZŠ: 470/490/520

Původně  středověká  tvrz  v Raduni  byla  přestavěna ze zchátralého zámku na venkovské sídlo v empírovém stylu. Dále navštívíme zámek Hradec nad Moravicí – alt. od 14.5. do 18.5. je k vidění na  zámku  pohádka  Jak  se  peče  písnička.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK KRAVAŘE + DARKOVIČKY

Cena pro ZŠ: 390/420/460

Kravařský  zámek   byl  původně  gotickou  vodní tvrzí.  V 17. století  došlo  k  přestavbě  na zámek  a  ten byl  v 18. století  přestavěn  do  vrcholně  barokní  podoby.  O událostech  2. světové války se dozvíme během prohlídky areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Celodenní výlet

BOSKOVICE + SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 350/370/400

Cena ZŠ: 380/400/430

Ve   městě   sedmizubého   hřebene   máme   možnost  navštívit    romantický    goticko  –  renesanční   hrad  nebo  empírový  zámek  (přípl. 30,- Kč) a také si projdeme  židovskou  čtvrt.   Potom  se vydáme do krásných Sloupsko-šošůvských jeskyní (kratší okruh – 60 minut).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŽIVÁ VODA MODRÁ + HRAD BUCHLOV

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 450/480/520

Nejprve  zavítáme  na středověký  hrad  na vrcholcích Chřibů – trasa Buchlov v proměnách času  nebo  S pastelkami po hradu (do 5.třídy). Poté se vydáme ke kapli sv. Barbory.  Zbytek dne strávíme v nové velmi zajímavé expozici mj. s podvodním tunelem. Možnost koupání.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ