Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

Při prvním otevření stránky jsou zobrazeny všechny výlety a filtrovat je možno podle délky akce (polodenní – cca do 12-13 hod, prodloužené polodenní – cca do 15 hod, celodenní – cca do 16-18 hod). Po rozkliknutí konkrétního výletu lze provést rezervaci kliknutím na pole Zadat rezervaci (nebo lze objednat e-mailem). V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište e-mail a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

HŘEBČÍN NAPAJEDLA + PLAVBA LODÍ + ROZHLEDNA SALAŠ

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/500

Na výletě  se dozvíme  spoustu zajímavostí  o lodní dopravě,  čeká nás  hodinová vyjížďka po Baťově kanálu a řece Moravě.  V Napajedlích  navštívíme jeden z největších  hřebčínů  na  Moravě.  Dále se přesuneme do vesnice Salaš a půjdeme na stejnojmennou rozhlednu – kovová rozhledna s dřevěným obložením …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VESELÍ NAD MORAVOU – HVĚZDÁRNA + BAŤŮV KANÁL

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/500

Nejprve  nás čeká  návštěva  hvězdárny,  kde jsou připraveny programy  pro děti  všech věkových kategorií. Po přednášce o vesmíru  se vydáme  k přístavišti  a poplujeme  lodí  Danaj  po známé  moravské  vodní cestě. Na závěr si opečeme špekáček – vlastní nebo zajistíme.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HODONÍN – PIRÁTSKÁ PLAVBA + ZOO

Cena pro MŠ i ZŠ: 550/580/620

Z přístaviště U jezu  se náležitě  vyzbrojeni a ustrojeni vydáme na 1,5 – 2 hodinovou  plavbu lodí  Konstancie. Naučíme se pirátské dovednosti, potkáme i pohádkové bytosti  a cílem bude  najít poklad  ukrytý  na ostrově. Dostaneme pirátské potvrzení a vyrazíme do ZOO.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO

Cena pro MŠ i ZŠ: 280/310/350

Výlet  do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+90,- Kč – základní vstup, výukový program 40,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

PRAHA

Cena pro ZŠ: 580/620/680

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Celodenní výlet

REC STARÉ MĚSTO + TUPESY

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/410/450

Exkurze do firmy zabývající se recyklací -kongresové centrum  s  filmem,  komentovaná  projížďka vláčkem Steelinka,  letadlo L-610,  loď  Naděje,  maják Šrotík,  KOVOZOO.  V Muzeu Tupeské keramiky poznáme její  technologii i historii – možná vlastní výroba (točení nebo malování – příplatek – dohoda).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BAŤŮV ZLÍN

Cena pro ZŠ: 380/400/430

Navštívíme  město,  které  proslavila  obuvnická firma Baťa.  Podíváme se  do  Baťovy  vily,  navštívíme  nový Baťův institut 14/15  a  zlínský  mrakodrap  (pojízdná pracovna atd.).

Celodenní výlet

NOVÝ JIČÍN + ŠTRAMBERK

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/420/460

Ve městě  s kloboukářskou  tradicí zavítáme  do expozic Historie kloboučnictví (technologie výrobního procesu, zkoušírna, ateliér) a Generál Laudon (interaktivní  expozice).  Ve  Štramberku  poznáme  dílo  Zdeňka Buriana, výrobu štramberských uší i Trúbu.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK BUCHLOVICE + VELEHRAD + TUPESY

Cena MŠ: 380/400/430

Cena ZŠ: 450/470/500

Prohlédneme si  malebný  zámek  s krásnými interiery a park,  jež  představuje jednu z našich nejvýznamnějších  památek  tzv.  historické zeleně.  Pak  navštívíme poutní místo Velehrad  a  Archeoskanzen Modrá (nebo Živá voda Modrá).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

NOVÉ HRADY + TOULOVCOVY MAŠTALE

Cena pro MŠ i ZŠ: 450/480/520

Zámecký  komplex  v  Nových Hradech  bývá  nazýván „Malý Schönbrunn“ nebo „České Versailles”.  V areálu nalezneme  i různé  druhy zahrad,  labyrint či minizoo.  Dále nás čeká  procházka  malebným krajem Toulovcových maštalí a výstup na rozhlednu Terezka.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD SVOJANOV + OLEŠNICE

Cena pro MŠ i ZŠ: 450/480/520

Dopoledne  navštívíme  hrad  založený  již  Přemyslem Otakarem  II.  na  pohraniční  stezce mezi Moravou a Čechami. Odpoledne nás čeká  Olešnice, kde zavítáme do muzea strašidel  ve sklepích ledárny  bývalého pivovaru a do jedinečné dílny modrotisku na světě.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ARCHEOSKANZEN MODRÁ + HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 410/440/480

Výlet do archeologického skanzenu  v lokalitě původního Velkomoravského osídlení.  Navštívíme také církevní areál  nedaleko  skanzenu.  Rovněž  si  prohlédneme jeden z největších a nejvýznamnějších hřebčínů u nás. Uvidíme a pohladíme si spousty klisen i hříbat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VEVEŘÍ + PLAVBA LODÍ + ZOO BRNO

Cena pro MŠ i ZŠ: 490/520/570

Dopoledne navštívíme hrad Veveří, kde se dozvíme vše  podstatné  z  historie  hradu (možno jen areál hradu – sleva 50,- Kč).  Pak  se  vypravíme  lodí  po  Brněnské přehradě  do zoologické zahrady,  která chová   více   než   500   zvířat  132  druhů,  zástupců  obojživelníků, plazů, ptáků  a savců.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

RADUŇ + HRADEC NAD MORAVICÍ

Cena MŠ: 420/450/490

Cena ZŠ: 440/470/510

Původně  středověká  tvrz  v Raduni  byla  přestavěna ze zchátralého zámku na venkovské sídlo v empírovém stylu – prohlédneme si jižní zámecký okruh – možno přidat Oranžerii (+30 Kč). Dále navštívíme zámek Hradec nad Moravicí – Edukace s prohlídkou zámku – prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK KRAVAŘE + DARKOVIČKY

Cena pro ZŠ: 400/430/470

Kravařský  zámek   byl  původně  gotickou  vodní tvrzí.  V 17. století  došlo  k  přestavbě  na zámek  a  ten byl  v 18. století  přestavěn  do  vrcholně  barokní  podoby.  O událostech  2. světové války se dozvíme během prohlídky areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Celodenní výlet

BOSKOVICE + SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 350/378/420

Cena ZŠ: 380/410/450

Ve   městě   sedmizubého   hřebene   máme   možnost  navštívit    romantický    goticko  –  renesanční   hrad  nebo  empírový  zámek  (přípl. 30,- Kč) a také si projdeme  židovskou  čtvrt.   Potom  se vydáme do krásných Sloupsko-šošůvských jeskyní (kratší okruh – 60 minut).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŽIVÁ VODA MODRÁ + HRAD BUCHLOV

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 460/490/530

Nejprve  zavítáme  na středověký  hrad  na vrcholcích Chřibů – trasa Procházka starým hradem  nebo  S pastelkami po hradu (do 5.třídy). Poté se vydáme ke kapli sv. Barbory.  Zbytek dne strávíme v Modré, kde se nacházejí velmi zajímavé expozice mj. s podvodním tunelem. Možnost koupání.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

OSTRAVA

Cena pro ZŠ: 310/340/380

Moravskoslezská  metropole  nám nabízí spoustu zajívých míst k návštěvě  –  během jednoho dne je ideální výběr dvou míst (dle dohody): Dolní Vítkovice – Malý svět techniky (+ 50,- Kč), Dolní Vítkovice – Svět techniky (+ 110,- Kč), Dolní Vítkovice – Vysokopecní okruh bez nástavby (+ …

Celodenní výlet

PVE DALEŠICE (ALT. JE DUKOVANY) + PLAVBA LODÍ

Cena pro ZŠ: 440/470/520

Zavítáme do infocentra přečerpávací vodní elektrárny na Dalešické přehradě a také do provozních prostor elektrárny – turbíny, klapky, přívodní potrubí. Alternativně  zmodernizované  informační centrum jaderné elektrárny Dukovany (větší obsazenost). Podíváme se také na Mohelenskou hadcovou step. Nakonec poplujeme lodí po Dalešické přehradě k Wilsonově skále a …

Celodenní výlet

VELKÉ LOSINY + DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 440/470/510

Zavítáme   společně   na  renesanční  zámek   neblaze  proslulý  krvavými  procesy  s  čarodějnicemi nebo do známé Ruční papírny – výběr dle dohody. Dále si  prohlédneme  unikátní  přečerpávací vodní elektrárnu v Jeseníkách.  Shlédneme film,  půjdeme do strojovny a vyjedeme k horní nádrži v nadmořské výšce 1350 m.

Celodenní výlet

PAPÍRNA ŽELETICE + ŽELEZNICE ZBÝŠOV U BRNA

Cena pro ZŠ: 480/510/560

Prohlédneme si depo  bývalé úzkokolejné trati ve Zbýšově u Brna, po které pojedeme do Babic a zpět.  Dále v  ruční  papírně  v Želeticích  zjistíme,  jak  se  papír vyrábí  a  sami  si  také  papír vyrobíme – po vyschnutí  bude zaslán do školy.

Celodenní výlet

TVRZ BOUDA + SUCHÝ VRCH + ŠTÍTY

Cena pro ZŠ: 420/450/490

Tvrz Bouda  je dokonale zachovaná součást  tzv. betonové hranice,  která vznikla na obranu před vojenským nebezpečím z fašistického Německa. Rozhledna na Suchém vrchu  nabízí  úžasný pohled  do okolí.   Nakonec si prohlédneme skokanský areál Aleše Valenty.

Celodenní výlet

LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

Cena pro ZŠ: 540/570/620

Nejprve zavítáme na romantický zámeček Janohrad. Po prohlídce se přesuneme do Lednice (pěšky nebo autobusem – dle dohody), poplujeme lodí k Minaretu a vystoupíme na Minaret, zpátky půjdeme vycházkou přes unikátní park. Poté se přesuneme do Valtic, prohlédneme si městečko a vyrazíme na stezku bosou …

Celodenní výlet

MKC VELKÉ OPATOVICE + LESOPARK RUDKA

Cena pro ZŠ: 380/400/430

Navštivte  s  námi   Moravské  kartografické  centrum ve  Velkých Opatovicích,  kde je  ve  velmi zajímavých prostorách  možno vidět  mimo  jiné  plastickou  mapu Moravy  a  Slezska.    Na   zpáteční   cestě   zavítáme  do Jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu.

Celodenní výlet

SKLÁRNY KVĚTNÁ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro ZŠ: 420/440/470

Exkurze do Moravských skláren Květná, kde poznáme práci sklářů a jak se sklo vyrábí. Ve Starém Městě exkurze do firmy zabývající se recyklací – kongresové centrum  s  filmem,  komentovaná  projížďka vláčkem Steelinka,  letadlo L-610,  loď  Naděje,  maják Šrotík, KOVOZOO.

Celodenní výlet

VČELAŘSTVÍ CHLEBOVICE + HUKVALDY

Cena pro MŠ i ZŠ: 400/430/470

Ve včelařském naučném areálu  poznáme  provázanost  přírodních procesů – prohlédneme si  muzeum  s videoprojekcí i naučný včelín,  uvidíme jak se vyrábí svíčky  a sami si také svíčku vyrobíme. Dále navštívíme Janáčkovy Hukvaldy – hrad nebo expozici Tropic (na výběr).

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŠTRAMBERK + KOPŘIVNICE

Cena MŠ: 380/400/430

Cena ZŠ: 400/420/450

V městečku Štramberk  s křivolakými uličkami,  které  lemují roubené chalupy  s doškovými střechami  navštívíme hrad Trúba,  opředený celou řadou pověstí. Také navštívíme   pekárnu  “štramberských  uší”.   V  muzeu  Tatrovek  si  přijdou  na  své  milovníci  krásných  strojů.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD PERNŠTEJN + STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR

Cena MŠ: 470/500/550

Cena ZŠ: 510/540/580

Vydejte se  s námi  na jeden  z  nejkrásnějších  hradů u nás.  Svou neobvyklou  a čistou krásou  se řadí  mezi historické skvosty naší vlasti (pro děti MŠ prohlídkový okruh Ztratila se Bílá paní, pro ZŠ 2.prohlídkový okruh na 50 minut – v případě zájmu o 1.prohlídkový …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

LITOMYŠL + POLIČKA

Cena pro ZŠ: 470/500/540

Na výletě do rodiště Bedřicha Smetany navštívíme renesanční litomyšlský zámek (UNESCO),  prohlédneme si Smetanův byt  a vyrazíme do města Poličky,  odkud  pocházel  další  významný skladatel  Bohuslav Martinů  a vystoupáme do jeho pokojíku v městské věži.

Celodenní výlet

VOJENSKÉ MUZEUM KRÁLÍKY + TVRZ HŮRKA

Cena pro ZŠ: 470/490/520

V Králíkách nás čeká zážitkový program – vyzkoušíme  si střelbu z vojenské vzduchovky,  rozborku a sborku útočné pušky SA vz.58  a na  PV3S M2  nebo  T815 si  projedeme  místní  tankodrom.  Dále  si  prohlédneme   pevnost, která byla součástí tzv. “betonové hranice”.

Celodenní výlet

ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro ZŠ: 430/460/510

V archeoskanzenu Modrá  se vrátíme do období Velké Moravy – prohlídka skanzenu, ukázky dobového života, pečení placek,  ukázky  řemesel  atd.  – v termínu 11.6. až 22.6. Dále navštívíme unikátní ZOO  ze železa,  maják  Šrotík,  loď  Naději, letadlo L-610 i vyhlídkovou lávku.

Celodenní výlet

ZÁMEK LYSICE + BLANIČTÍ RYTÍŘI

Cena MŠ: 390/420/470

Cena ZŠ: 440/470/520

Výlet na barokní zámek na místě renesanční vodní tvrze, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Možná je klasická prohlídka zámku (Reprezentační prostory nebo Privátní a hostinské pokoje) nebo ve dnech 28.5.-31.5. a 3.6.-7.6.  probíhá  Pohádkový zámek (pro děti MŠ až 2.třídy ZŠ) –  prohlídka s …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 470/500/550

Na hradě Veveří probíhá  od 4.6. do 20.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla  (např.  zdobení  látky potiskem)  a  výtvarnou  dílnu,  vidět  repliky chladných zbraní a výstavu loutek. Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ŠIKLŮV MLÝN – WESTERN

Cena pro ZŠ: 470/490/520

Co na vás čeká v Šiklandu? Zábava. Organizovaná i volná. Společná i individuální. Aktivní i pasivní. Čeká na vás přívětivý a vtipný moderátor ze Šiklova mlýna, zvířátka, oblíbený vědomostní kvíz, humorné divadlo, westernová show, indiánská vesnice a soutěže o ceny. Možnost vyzkoušet si různé atrakce (nejsou v …

Celodenní výlet

RANČ KOSTELANY – DIVOKÝ ZÁPAD

Cena MŠ: 410/430/460

Cena ZŠ: 460/480/510

Čeká nás program, během něhož si děti v areálu Ranče Kostelany projdou stáje s koňmi, mohou si vyzkoušet jízdu na koni, ale naučí se i základním povelům a práci s nimi. Součástí programu jsou westernové soutěže (např. hod tomahawkem, lukostřelba – samozřejmě pod dohledem zkušených instruktorů:-)) …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO BOSKOVICE

Cena pro ZŠ: 470/500/540

Výlet do boskovického westernového městečka s programem v termínech od 10.6. 2019 do 14. 6. 2019. V 10.00 přivítání šerifem na hlavní ulici našeho městečka, jednoduchá instruktáž k programu a  pobytu v areálu a odchod do jezdecké arény. 10.15 – 11.00 velká jezdecká show plná krásných koní a kaskadérských …

Celodenní výlet

HUKVALDY + TARZANIE

Cena pro ZŠ: 490/510/550

Navštívíme  největší  lanový park v ČR.  Čeká nás dvouhodinová   procházka   po  lanech  –  vhodné   pro  děti  od 10 let  s minimální výškou 140 cm – ke zdolání trasy  není zapotřebí zvláštní fyzické síly.  Dále si prohlédneme rodiště Leoše Janáčka a hukvaldský hrad.

Celodenní výlet

ZLATORUDNÉ MLÝNY + REJVÍZ + JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU

Cena pro ZŠ: 450/480/520

V romantickém údolí řeky Olešnice  je středověké hornické městečko, kde si i my zkusíme narýžovat nějaké zlato.  Se zastávkou u mechových jezírek  v rašeliništi na Rejvíze pojedeme do jeskyně Na Špičáku,  která je nejstarší písemně doloženou jeskyní ve střední Evropě.

Celodenní výlet

LYSÁ HORA

Cena pro ZŠ: 320/340/370

Na výletě  zdoláme  nejvyšší horu  Moravskoslezských Beskyd  v nadmořské  výšce  1323 metrů.  Vyrazit můžeme od Ostravice nebo od Malenovic. Odměnou  nám  bude rozhled z vrcholu, odkud je za příznivého počasí  vidět i 200 km vzdálená Sněžka. Cestou možná zastávka ve Frenštátu pod Radhoštěm nebo v …

Celodenní výlet

BESKYDY – PUSTEVNY + RADHOŠŤ

Cena pro ZŠ: 300/330/360

Pěší  výlet  po hřebeni  Beskyd;  autobusem  vyjedeme  na Pustevny,  kde si prohlédneme  Jurkovičovy stavby  připravíme  na cestu a  vyrazíme  po hřebeni  na  horu  Radhošť,  cestou pozdravíme  Radegasta.  Z Radhoště  po občersvení  a výhledu po krajině vyrazíme do údolí. Podíváme se také Rožnova pod Radhoštěm. Možno …

Celodenní výlet

CHKO PÁLAVA + PLAVBA LODÍ

Cena pro ZŠ: 420/450/490

Na  vápencovém pohoří  uprostřed vinohradů  nejprve zdoláme  Stolovou  horu,  dále  půjdeme  přes  Sirotčí hrádek,  Klentnici a zahájíme výstup na Děvín (549 m), pak sejdeme přes zříceninu Děvičky do Pavlova nebo Dolních Věstonic. Na závěr nás ještě čeká plavba lodí po Mušovské vodní nádrži.

Celodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 580/630/690

Exkurze  do největšího  nacistického  koncentračního a vyhlazovacího tábora.  Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin.  V táboře Birkenau  uvidíme mj. plynové komory  a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let. Vzhledem k velkému zájmu přijímáme hlavně …

Celodenní výlet

TRENČÍN + ČACHTICKÝ HRAD

Cena pro ZŠ: 490/520/570

V  Trenčíně  byli  už  staří  Římané,  tak  proč ne my ?  Prohlédneme si starobylý Trenčianský hrad, který má  za sebou opravdu bohatou minulost. Zbyde čas na procházku Trenčínem.  Z Trenčína  vyrazíme  do Čachtic  a půjdeme po stopách Čachtické paní na její hrad.

Celodenní výlet

BRATISLAVA

Cena pro ZŠ: 470/500/550

Ve slovenském hlavním městě zavítáme na Slavín, Bratislavský hrad a do historického centra.  Dále máme na výběr – Bibiana – mezinárodní dům umění pro děti (+ 30,- Kč),  ZOO + Dinopark (+ 130,- Kč), Michalská brána – Muzeum zbraní, vyhlídka (+ 40,- Kč), plavba  lodí  …

Celodenní výlet

SOLNÉ DOLY VĚLIČKA + KRAKOV

Cena pro ZŠ: 950/1000/1080

Nedaleko  Krakowa  nalezeme  přes 700 let  starý důl. Během prohlídky se dostaneme přes 100 m pod povrch a mj. uvidíme  podzemní jezero,  kapli sv. Kingy  a další. Dále navštívíme starobylý Krakow, kde si prohlédneme katedrálu na Wawelu, Rynek Glowny, Sukiennicu,…

Celodenní výlet

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 510/540/590

V rakouské metropoli  zavítáme  k zámku Schönbrunn a projdeme se parkem. V centru města projdeme z Maria-Theresien Platz přes hrad Hofburg k chrámu sv. Štěpána  (dle dohody  další pamětihodnosti). Lze  navštívit  i  Přírodovědné muzeum (bez příplatku) nebo Hundertwasserhaus (dle dohody v den konání akce). Návštěvu …

Celodenní výlet

BUDAPEŠŤ

Cena pro ZŠ: 770/820/890

Poznáme  krásy  hlavního města Maďarska.  Začneme na Gellértově vrchu  (Citadela, socha Svobody, výhled na  Budu  i Pešť).  Následuje  Hradní  vrch  (Matyášův chrám, Rybářská bašta), v Pešti Parlament, Štěpánský chrám, Váciho třída, Velká tržnice a další dle dohody. Možná i jízda historickým metrem (jízdenka 30 Kč).

Celodenní výlet