Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

Výlety jsou rozděleny podle délky (polodenní, prodloužené polodenní a celodenní), po rozkliknutí daného výletu lze provést rezervaci. V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

VYŠKOV – ZOO + DINOPARK

Cena pro MŠ i ZŠ: 310/330/360

Zoopark  Vyškov,   zaměřující  se   na  chov  domácích a hospodářských zvířat, nabízí také možnost navštívit Dinopark,   kam  se  dostaneme  turistickým  vláčkem. Využijte  možnosti  zavítat  do  prehistorie  ( 4D kino, modely dinosaurů, dětské paleontologické hřiště, …).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + KVĚTNÁ ZAHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 350/370/400

Zavítáme  na  kroměřížský  zámek,  kde  v prostorách Sally terreny  ve vodních grottách  shlédneme pohádku Čertův poklad – v termínech od 4.6. do 8.6. (v ceně není klasická prohlídka zámeckých prostor).  Dále nás  ještě čeká  návštěva  unikátní Květné zahrady zapsané na seznamu UNESCO.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DIVADLO NA ZÁMKU – RÁJEC NAD SVITAVOU

Cena pro MŠ i ZŠ: 330/350/380

Na zámku Rájec nad Svitavou můžeme shlédnout pohádkové divadelní představení, vyzkoušet si divadelní  kostýmy i práci s rekvizitami, projít si ámek s výstavou loutek a nakonec bude pro všechny připraven opečený špekáček. To vše od Divadla Mrak. V termínech od 28.5. do 8.6.2018.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO LEŠNÁ

Cena pro MŠ i ZŠ: 310/330/360

Jedna z našich nejlepších ZOO nabízí rozlehlé přírodní expozice  se  společným chovem  více  druhů zvířat,  tropickou halu Yucatan,  průchozí  expozice  a voliéry.  Máme také možnost  prohlédnout si  krásné interiery  zámku Lešná v areálu ZOO (přípl. 30,- Kč).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DOLNÍ VÍTKOVICE – MALÝ SVĚT TECHNIKY

Cena pro ZŠ: 350/370/400

V  6.  energetické   ústředně  nalezneme  interaktivní  expozici  –  cílem  je  návštěvníkům  zábavnou  a  interaktivní formou přiblížit technické obory.  Názvy částí   expozice   jsou   inspirovány    knihami   Julese  Verna,  který se narodil v roce vzniku Vítkovických železáren.

Prodloužený polodenní výlet

HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 300/320/350

Cena ZŠ: 330/350/380

Návštěva  rozsáhlého  hradního  komplexu  v předhůří Beskyd.  Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku  unikátního jeskynního systému evropského významu.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO – HVĚZDÁRNA + CENTRUM MĚSTA

Cena pro MŠ i ZŠ: 340/360/390

Zrekonstruovaná brněnská hvězdárna nabízí programy v Digitáriu, což je zmodernizované planetárium – programy pro všechny věkové kategorie jsou uvedeny v závěru textu. Dále si projdeme historické centrum města – navštívíme Moravské náměstí se sochou Jošta Lucemburského, nám. Svobody s orlojem, Starou radnici s krokodýlem a …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Cena pro MŠ i ZŠ: 340/360/390

Jak žily minulé generace na Valašsku poznáme v našem  největším  skanzenu.   Možnosti   prohlídek:   Dřevěné  městečko,   Valašská   dědina   nebo   Mlýnská   dolina (v ceně je 1 okruh).  Navštívíme  také  výrobnu svíček UNIPAR – prohlídka  výroby a vlastní výroba svíčky.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

JAK SE PEČE CHLEBA A BLANIČTÍ RYTÍŘI

Cena MŠ: 330/350/380

Cena ZŠ: 350/370/400

Exkurze do pekárny v Kunštátu. Uvidíme celý proces výroby pečiva – od přípravy těsta až k pečení, každý si také vyrobí vlastní pečivo. V nedaleké Rudce zavítáme do unikátní pískovcové jeskyně a lesoparku (rozhledna +20,- Kč). Nakonec si vyzvedneme upečené dobroty.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 330/350/380

Cena ZŠ: 360/380/410

Výlet na krásný  hrad Bouzov potěší všechny milovníky romantických,  pohádkově  vyhlížejících  historických  objektů (v termínech 14.5.-18.5. pro MŠ a 1.-2. třídu ZŠ Putování s večerníčky nebo v termínech 4.6.-8.6. pro ZŠ od 3.třídy výše Hradem za zábavou a poznáním).   Následně   prozkoumáme   složitý   labyrint  puklinových  chodeb …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK TOVAČOV + LOVCI MAMUTŮ PŘEROV

Cena MŠ: 240/260/290

Cena ZŠ: 260/280/310

Návštěva  renesančně  přestavěné  vodní tvrze nabízí kromě zámecké prohlídky  i úchvatný výhled z 96 metrů vysoké „Spanilé věže“ (mateřské školy bez věže). Předtím se však vrátíme v čase o něco hlouběji a nahlédneme do života pravěkých lidí v přerovském Muzeu lovců mamutů, podíváme se do …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Cena pro ZŠ: 350/370/400

Během  dne  se  podíváme  na Žuráň  a  Santon, odkud byla řízena bitva tří císařů. Na Prateckém návrší s Mohylou míru shlédneme audiovizuální program, na Staré poště na nás bude čekat napoleonský voják (ukázka výstroje včetně výstřelu). Navštívíme i Slavkova u Brna.

Prodloužený polodenní výlet

FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 410/440/470

Nové multimediální centrum v areálu filmových atelierů ve Zlíně nabízí pohled do historie ateliérů, výstavy a workshopy –  prohlédneme si expozice a vyzkoušíme si  různé  animační  techniky.  Projdeme  si  i centrum města. Lze také přidat Baťův institut 14-15 (+60,- Kč).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK PLUMLOV + HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV

Cena pro MŠ i ZŠ: 280/300/330

Na zámku nad Plumlovskou přehradou si prohlédneme zámeckou  historickou expozici  (keramika, zbraně,…) a též Pohádkové  sklepení. Následně se zajímavou formou   dozvíme  něco   o   naší   obloze   a  nekonečném  vesmíru (programy pro všechny věkové kategorie).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

LEŠNÁ U VAL.MEZIŘÍČÍ + NOVÝ JIČÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 330/350/380

Od  22.5. do 1.6.  probíhá  oblíbená  akce   Pohádkový  zámek –  hraná pohádka  v zámeckých pokojích.  Nebo  zámek  také  nabízí  další  společenskovědní  i přírodovědné programy – bližší info zašleme na vyžádání.  Dále se dozvíme v Novém Jičíně jak se vyrábí pokrývky hlavy a taky si je …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

GALERIE BOUZOV + LOŠTICE

Cena MŠ: 300/320/350

Cena ZŠ: 340/360/390

V  historickém  areálu  pod hradem  Bouzov s dominantou dřevěného,  15 metrů vysokého koně  je připraven program  Rytíři  a lapkové  –  mj.  lučištnický  program, pohádka Uloupený poklad, rytířský a pážecí turnaj, …. Poté navštívíme Muzeum Olomouckých tvarůžků.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ