Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OLOMOUC

Při prvním otevření stránky jsou zobrazeny všechny výlety od polodenních po celodenní – filtrovat je možno podle délky akce (polodenní – cca do 12-13 hod, prodloužené polodenní – cca do 15 hod, celodenní – cca do 16-18 hod). Po rozkliknutí konkrétního výletu lze provést rezervaci kliknutím na pole Zadat rezervaci (nebo lze objednat e-mailem). V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište e-mail a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.
VÝLETY JE TŘEBA OBJEDNAT DO KONCE BŘEZNA – OD DUBNA UŽ BÝVÁ SPOUSTA MÍST OBSAZENÁ A ZAČÍNAJÍ BÝT VYČERPANÉ KAPACITY AUTOBUSŮ.

VYŠKOV – ZOO + DINOPARK

Cena pro MŠ i ZŠ: 490/520/570

Zoopark  Vyškov,   zaměřující  se   na  chov  domácích a hospodářských zvířat, nabízí také možnost navštívit Dinopark,   kam  se  dostaneme  turistickým  vláčkem. Využijte  možnosti  zavítat  do  prehistorie  ( 4D kino, modely dinosaurů, dětské paleontologické hřiště, …). DinoPark a ZOO PARK Vyškov představují ideální spojení, jak poznat dávno vyhynulé druhohorní …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO LEŠNÁ

Cena pro MŠ i ZŠ: 420/450/500

Jedna z nejlepších ZOO u nás nabízí rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, tropickou halu Yucatan, průchozí  expozice, Zátoku rejnoků a spoustu dalšího.  V rámci ZOO je možná prohlídka zámku Lešná (+50,- Kč – základní trasa).

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MODRÁ – ŽIVÁ VODA + VELEHRAD

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 410/440/480

V expozici se seznámíme s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků i tůní. Podíváme se také pod hladinu jezera v podvodním tunelu. V případě pěkného počasí možnost koupání/brouzdání. Dále se podíváme na repliku kostela sv. …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK KUNÍN – DIVADLO MRAK

Cena pro MŠ i ZŠ: 530/560/600

Na zámku v Kuníně v termínech 28.5. až 14.6.2024 probíhá oblíbená akce divadla Mrak – prohlídka zámeckých komnat, výstava divadelních kostýmů, výstava divadelních loutek a kulis, divadelní pohádka, opékání špekáčků – děti dostanou hotové na tácku, nemusí opékat. Neváhejte v případě zájmu s rezervací.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

MODRÁ – ARCHEOSKANZEN + VELEHRAD

Cena MŠ: 400/430/470

Cena ZŠ: 410/440/480

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin – představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 460/490/530

Cena ZŠ: 530/560/600

Návštěva rozsáhlého hradního komplexu v předhůří Beskyd. Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku unikátního jeskynního systému evropského významu.Možno zavítat i k Hranické propasti.

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

BRNO – HVĚZDÁRNA + CENTRUM MĚSTA

Cena pro ZŠ: 440/470/520

Zrekonstruovaná brněnská hvězdárna nabízí programy v Digitáriu, což je zmodernizované planetárium – programy pro všechny věkové kategorie – přehled zašleme na vyžádání. Dále si projdeme historické centrum města – navštívíme Moravské náměstí se sochou Jošta Lucemburského, nám. Svobody s orlojem, Starou radnici s krokodýlem a …

Prodloužený polodenní výlet

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Cena pro ZŠ: 490/520/570

Jak žily minulé generace na Valašsku poznáme v našem největším skanzenu. Možnosti prohlídek: Dřevěné městečko, Valašská dědina nebo Mlýnská dolina (v ceně je 1 okruh). Navštívíme také výrobnu svíček UNIPAR – prohlídka výroby a vlastní výroba svíčky.

Prodloužený polodenní výlet

KROMĚŘÍŽ – POHÁDKA NA ZÁMKU + PODZÁMECKÁ ZAHRADA

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/520

Zavítáme na kroměřížský zámek, kde v prostorách Sally terreny ve vodních grottách shlédneme pohádku  O čarodějnici Xsíxsáře – v dračí sluji bydlí drak Filemón s hodnou čarodějnicí Xsíxsárou a čertíkem Damiánem. Svými kouzly pomohou Aničce a princi Janovi k jejich štěstí. Ale ani ta největší kouzla …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

JAK SE PEČE CHLEBA A BLANIČTÍ RYTÍŘI

Cena pro MŠ i ZŠ: 520/550/600

Exkurze do pekárny v Kunštátu. Uvidíme celý proces výroby pečiva – od přípravy těsta až k pečení, každý si také vyrobí vlastní pečivo. V nedaleké Rudce zavítáme do unikátní pískovcové jeskyně se sochami známých rytířů a projdeme si lesopark (Smyslová zahrada, Masarykův pomník, příp. rozhledna …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 460/490/540

Cena ZŠ: 500/530/580

Výlet na romantický hrad známý z mnoha pohádek. Kromě klasické prohlídky jsou možné prohlídky “Z pohádky do pohádky” – termín bude upřesněn (speciální prohlídky pro děti MŠ a 1.-2.třídy ZŠ – potkají známé pohádkové postavy a zábavnou formou se seznámí s hradem) nebo „Život na …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

PVE DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 420/450/500

Exkurze na naši nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnu – začneme v přednáškovém sále, kde se dozvíme vše teoreticky. Poté vyrazíme podzemním tunelem do strojovny a poté autobusem vyjedeme k horní nádrži, kterou celou obejdeme (vyhlídky).

Prodloužený polodenní výlet

FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Cena pro MŠ i ZŠ: 600/630/680

Nové multimediální centrum v areálu filmových atelierů ve Zlíně nabízí pohled do historie ateliérů, výstavy a workshopy –  prohlédneme si expozice a vyzkoušíme si  různé  animační  techniky.  V případě zájmu možná zastávka v centru města Zlín (náměstí, mrakodrap). Případně lze také přidat muzeum Baťův institut …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

DOLNÍ VÍTKOVICE – MALÝ (ALT. VELKÝ) SVĚT TECHNIKY

Cena pro ZŠ: 550/580/630

Expozice Malého světa techniky U6 je zakomponovaná do srdce industriálního objektu bývalé VI. energetické ústředny v Dolních Vítkovicích. Vraťte se do doby minulé, odhalte tajemství technických vynálezů a historii technického pokroku od průmyslové revoluce až po současnost. Celou výstavou Vás bude provázet Jules Verne a příběhová linka …

Prodloužený polodenní výlet

HRADEC NAD MORAVICÍ + ROZHLEDNA ŠANCE

Cena pro ZŠ: 470/500/550

Navštívíme zámek Hradec nad Moravicí – Edukace s prohlídkou zámku – prohlídkový okruh zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Alternativně je od 18.6. do 20.6. k vidění na zámku pohádka O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi (+30 Kč/žáka). Poté se vypravíme na rozhlednu …

Prodloužený polodenní výlet

NOVÝ JIČÍN + MUZEUM VALAŠSKA

Cena MŠ: 420/450/500

Cena ZŠ: 440/470/520

V Novém Jičíně poznáme jak se vyrábí pokrývky hlavy a taky si je vyzkoušíme. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí nebo zámek Kinských ve Valašském Meziříčí nabízí společenskovědní i přírodovědné programy (v ceně 1 program) – např. Svatojánské čarování,  Není houba jako houba, Tajemství zámeckého parku, …

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ