Vyberte si město

Klikněte na název regionu, ze kterého je Vaše škola a dostanete
se na konkrétní nabídku výletů a exkurzí určených pro Vás.

OSTRAVA

Při prvním otevření stránky jsou zobrazeny všechny výlety a filtrovat je možno podle délky akce (polodenní – cca do 12-13 hod, prodloužené polodenní – cca do 15 hod, celodenní – cca do 16-18 hod). Po rozkliknutí konkrétního výletu lze provést rezervaci kliknutím na pole Zadat rezervaci (nebo lze objednat e-mailem). V případě zájmu o destinaci, která není v nabídce napište e-mail a pokud to bude možné, tak výlet zajistíme.

HRAD ŠTERNBERK + ZOO OLOMOUC

Cena MŠ: 420/450/490

Cena ZŠ: 470/500/540

Výlet na hrad ze 13. století – původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce,  jehož krásu dokresluje lesopark a podhradí. Pak zavítáme do ZOO na Svatém Kopečku, kde uvidíme spoustu exotických zvířat.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

BAŤŮV KANÁL + HŘEBČÍN NAPAJEDLA

Cena pro MŠ i ZŠ: 490/520/570

Na výletě  se dozvíme  spoustu zajímavostí  o lodní dopravě,  čeká nás  hodinová vyjížďka po Baťově kanálu na řece Moravě.  V Napajedlích  navštívíme jeden z největších  hřebčínů  na  Moravě – uvidíme desítky klisen s hříbaty, koňskou porodnici atd.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZOO LEŠNÁ

Cena pro MŠ i ZŠ: 390/420/460

Jedna z našich nejlepších ZOO nabízí rozlehlé přírodní expozice  se  společným chovem  více  druhů zvířat,  tropickou halu Yucatan,  průchozí  expozice  a voliéry.  Nově i rejnoky, na které si budeme moci sáhnout.  V rámci ZOO je možná prohlídka zámku Lešná (+40,- Kč).  Dále je možno zajet …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

MODRÁ – ARCHEOSKANZEN + ŽIVÁ VODA

Cena MŠ: 470/500/540

Cena ZŠ: 490/520/560

Velkomoravské sídliště  středního Pomoraví  nedaleko  Uherského Hradiště  je  subjekt  názorně  osvětlující jednu  z  nejvýznamnějších  etap  našich  dějin (v termínu 10.6. až 21.6. program s řemesly pro školy Život na Velké Moravě; +30 Kč).  Hned  vedle se nachází nová expozice  mj. s podvodním tunelem a dalšími …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

MACOCHA + PUNKEVNÍ JESKYNĚ

Cena pro ZŠ: 520/550/600

Navštivte s námi jednu z nejznámnějších jeskyní v ČR. Od horního můstku  propasti Macocha  se vydáme pěšky k jeskyni (2 km). Projdeme se chodbami s krápníkovou výzdobou  na dno propasti  a projedeme se na člunech po říčce Punkvě. Dále dojdeme na Skalní mlýn, kde na …

Celodenní výlet

PRAHA

Cena pro ZŠ: 710/770/860

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské …

Celodenní výlet

BRNO

Cena pro ZŠ: 410/440/480

Výlet  do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+90,- Kč – základní vstup, výukový program 40,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická …

Celodenní výlet

ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Cena pro ZŠ: 500/530/580

V archeoskanzenu Modrá  se vrátíme do období Velké Moravy – prohlídka skanzenu, ukázky dobového života, pečení placek,  ukázky  řemesel  atd.  – v termínu 10.6. až 21.6. Dále navštívíme unikátní ZOO  ze železa,  maják  Šrotík,  loď  Naději, letadlo L-610 i vyhlídkovou lávku.

Celodenní výlet

SOVINEC + REŠOVSKÉ VODOPÁDY

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/400/430

Na   skalnatém   výběžku   v  horském  údolí   Nízkého  Jeseníku navštívíme rozsáhlý hradní komplex. Prohlédneme si 1.-5. nádvoří a vystoupáme na vyhlídkovou věž.  Poté se vypravíme z obce Rešov  k cca 1 km vzdáleným  vodopádům, které leží na říčce Huntavě.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

ZÁMEK TOVAČOV + LOVCI MAMUTŮ PŘEROV

Cena pro ZŠ: 410/440/480

Návštěva  renesančně  přestavěné  vodní tvrze nabízí kromě zámecké prohlídky  i úchvatný výhled z 96 metrů vysoké „Spanilé věže“. Poté se vrátíme v čase ještě o něco hlouběji a nahlédneme do života pravěkých lidí v přerovském Muzeu lovců mamutů.

Celodenní výlet

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Cena pro MŠ i ZŠ: 380/400/430

V Moravské gobelínové manufaktuře  uvidíme  tkalcovské stroje, práci tkadlen a vazaček, kobercovou dílnu, gobelínovou dílnu i práci restaurátorek. Dále zavítáme do  Muzea Valašských strašidel  a  nakonec  nás  čeká  program v místní hvězdárně – program dle dohody.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

VELKÉ LOSINY + DLOUHÉ STRÁNĚ

Cena pro ZŠ: 500/530/580

Zavítáme   společně   na  renesanční  zámek   neblaze  proslulý  krvavými  procesy  s  čarodějnicemi nebo do známé Ruční papírny – výběr dle dohody. Dále si  prohlédneme  unikátní  přečerpávací vodní elektrárnu v Jeseníkách.  Shlédneme film,  půjdeme do strojovny a vyjedeme k horní nádrži v nadmořské výšce 1350 m.

Celodenní výlet

OLOMOUC – PEVNOST POZNÁNÍ + FORT KŘELOV

Cena pro ZŠ: 500/520/550

Navštívíme  interaktivní muzeum vědy  v bývalém dělostřeleckém skladu  –  Věda v pevnosti,  Voda v krajině, Rozum v hrsti, Světlo a tma. Dále si prohlédneme Fort  Křelov – mj. si projdeme tajemné zemní valy s loučemi.

Celodenní výlet

BAŤŮV ZLÍN

Cena pro ZŠ: 470/500/540

Navštívíme  město,  které  proslavila  obuvnická firma Baťa.  Podíváme se  do  Baťovy  vily,  navštívíme  nový Baťův institut 14/15  a  zlínský  mrakodrap  (pojízdná pracovna atd.).

Celodenní výlet

BRUNTÁL + UHLÍŘSKÝ VRCH + VELKÝ ROUDNÝ

Cena pro ZŠ: 340/370/410

Nejprve  zavítáme  na  bruntálský  renesanční  zámek, který  je  známý  bohatými  dobovými  sbírkami.  Poté  si  projdeme    křížovou   cestu   na  Uhlířském  vrchu  a  výlet  zakončíme  pohledem  z  rozhledny  na vrchu  Velký Roudný nad přehradou Slezská Harta.

Celodenní výlet

HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Cena MŠ: 460/490/540

Cena ZŠ: 520/550/600

Výlet  na  romantický  hrad  známý  z mnoha  pohádek. Kromě klasické prohlídky  jsou možné prohlídky “Z pohádky do pohádky” – 20.5. až 23.5. (speciální prohlídky pro děti MŠ a 1.-2.třídy ZŠ – potkají známé pohádkové postavy a zábavnou formou se seznámí s hradem) nebo „Život na …

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

OLOMOUC + NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Cena pro MŠ i ZŠ: 440/470/520

V   náměšťském   zámku   uvidíme   kromě   klasických  expozic  i kočáry olomouckých biskupů  a  arcibiskupů (od  8.4. do 12.4.  probíhá   akce   Barevné  Velikonoce).  Pak zavítáme do Olomouce, prohlédneme si historické  centrum a zavítáme do Vlastivědného muzea.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

KROMĚŘÍŽ

Cena pro MŠ i ZŠ: 480/520/570

Výlet do “Hanáckých Atén” –  během dne poznáme vše zajímavé, co toto město nabízí.  Nejprve si prohlédneme  Reprezentační  sály  na zámku,  poté  si projdeme Podzámeckou zahradu a pak přejdeme do nejznámější Květné zahrady.

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Cena pro ZŠ: 470/500/550

Během  dne  se  podíváme  na Žuráň  a  Santon, odkud byla řízena bitva tří císařů. Na Prateckém návrší s Mohylou míru shlédneme audiovizuální program a půjdeme do kaple. Dále na nás bude čekat napoleonský voják (ukázka výstroje včetně výstřelu). Navštívíme i Slavkova u Brna.

Celodenní výlet

HUKVALDY + TARZANIE

Cena pro ZŠ: 460/490/520

Navštívíme  největší  lanový park v ČR.  Čeká nás dvouhodinová   procházka   po  lanech  –  vhodné   pro  děti  od 10 let  s minimální výškou 140 cm – ke zdolání trasy  není zapotřebí zvláštní fyzické síly.  Dále si prohlédneme rodiště Leoše Janáčka a hukvaldský hrad.

Celodenní výlet

ZLATORUDNÉ MLÝNY + REJVÍZ + JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU

Cena pro ZŠ: 470/500/540

V romantickém údolí řeky Olešnice  je středověké hornické městečko, kde si i my zkusíme narýžovat nějaké zlato.  Se zastávkou u mechových jezírek  v rašeliništi na Rejvíze pojedeme do jeskyně Na Špičáku,  která je nejstarší písemně doloženou jeskyní ve střední Evropě.

Celodenní výlet

SOLÁŇ + VELKÉ KARLOVICE

Cena pro ZŠ: 320/350/390

Tento   výlet   zahájíme   výstupem   na  kopec  Soláň  (tzv. vrch umělců),  odkud  se  nám  otevře  nádherný  výhled na Hostýnsko-vsetínskou hornatinu.  Následně  si  projdeme  Velké  Karlovice  a  navštívíme  městské muzeum se stálou expozicí o Beskydech.

Celodenní výlet

OPOLE – HISTORICKÉ CENTRUM + ZOO

Cena pro ZŠ: 520/550/600

Opole patří  mezi nejstarší polská města  a je bývalou metropolí Horního Slezska,  takže na nás  při procházce městem  bude  dýchat  historie doslova  na každém  kroku.   Naši   návštěvu  města   zakončíme   v   místní  zoologické  zahradě.

Celodenní výlet

SOLNÉ DOLY VĚLIČKA + KRAKOV

Cena pro ZŠ: 850/900/980

Nedaleko  Krakowa  nalezeme  přes 700 let  starý důl. Během prohlídky se dostaneme přes 100 m pod povrch a mj. uvidíme  podzemní jezero,  kapli sv. Kingy  a další. Dále navštívíme starobylý Krakow, kde si prohlédneme katedrálu na Wawelu, Rynek Glowny, Sukiennicu,…

Celodenní výlet

WROCLAW

Cena pro ZŠ: 570/600/640

Pojeďte poznat “polské Benátky”.  Slezská metropole a čtvrté největší polské město – česky Vratislav nabízí k prohlédnutí nespočet kostelů, mostů a dalších historických staveb, ale třeba i Halu Století. Cena je uvedena bez případných  vstupů – dle dohody.

Celodenní výlet

OSVĚTIM

Cena pro ZŠ: 500/540/600

Exkurze  do největšího  nacistického  koncentračního a vyhlazovacího tábora.  Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin.  V táboře Birkenau  uvidíme mj. plynové komory  a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let. Vzhledem k velkému zájmu přijímáme hlavně …

Celodenní výlet

TRENČÍN + ČACHTICKÝ HRAD

Cena pro ZŠ: 530/560/600

V  Trenčíně  byli  už  staří  Římané,  tak  proč ne my ?  Prohlédneme si starobylý Trenčianský hrad, který má  za sebou opravdu bohatou minulost. Zbyde čas na procházku Trenčínem.  Z Trenčína  vyrazíme  do Čachtic  a půjdeme po stopách Čachtické paní na její hrad.

Celodenní výlet

HRAD STREČNO + ŽILINA

Cena pro ZŠ: 460/480/510

Výlet   na  Slovensko  zahájíme   prohlídkou  středověkého   hradu  Strečno  nad  řekou  Váh.   Poté   pojedeme  do Žiliny,  kde  si  projdeme  nově  opravené  městské  centrum.

Celodenní výlet

ENERGYLANDIA

Cena pro ZŠ: 720/750/800

V obci Zator se nachází největší zábavní park v Polsku – komplex, kde se na rozlehlé ploše 26 hektarů nachází okolo 60 moderních rozličných technicky pokročilých zařízení a atrakcí, počínaje extrémními přes rodinné až k těm, které jsou určena pro nejmladší. Všechna jsou prezentována v tematických, stylizovaných …

Celodenní výlet

VÍDEŇ

Cena pro ZŠ: 650/700/780

V rakouské metropoli  zavítáme  k zámku Schönbrunn a projdeme se parkem. V centru města projdeme z Maria-Theresien Platz přes hrad Hofburg k chrámu sv. Štěpána  (dle dohody  další pamětihodnosti). Lze  navštívit  i  Přírodovědné muzeum (bez příplatku) nebo Hundertwasserhaus (dle dohody v den konání akce). Návštěvu …

Celodenní výlet