RADUJME SE, VESELME SE – STRÁŽNICE

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

300 Kč

320 Kč

350 Kč

Cena ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Ve dnech 30.11.-3.12. ve strážnickém skanzenu poznáme období od adventu do svátku Tří králů. Čeká nás představení obvyklých prací a zvyků, přípravy tradičních jídel a stolování na jihovýchodní vesnici 19. a 20. století. Uvidíme obchůzky Lucek, Tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Budou připraveny i drobné tvůrčí dílničky. Pro velký zájem nutno objednat do 24.9.2020. Pondělí 30.11. je určeno pro MŠ.