MODRÁ – ARCHEOSKANZEN

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

300 Kč

320 Kč

350 Kč

Cena ZŠ:

310 Kč

330 Kč

360 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin – představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. V termínu 21.9. až 25.9. probíhá program pro školy Týden na Velké Moravě s ukázkami řemesel, lukostřelbou apod. (+30 Kč). Možno kombinovat s Živou vodou (+70 Kč) nebo s Velehradem (bazilika sv. Cyrila a Metoděje).