MODRÁ – ARCHEOSKANZEN

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

360 Kč

390 Kč

430 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

400 Kč

440 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin – představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech.

Prohlídka s průvodcem trvá cca 1,5 hodiny. Případně v termínu 18.9.-22.9. probíhá tradiční akce Týden na Velké Moravě – rozšířená prohlídka s ukázkami řemesel, pečení placek, škola písma a další (podrobný program zašleme na vyžádání) – navýšení ceny o 70 Kč/žáka.

Možno kombinovat s Živou vodou (+70 Kč) nebo s Velehradem (bazilika sv. Cyrila a Metoděje).