SKLÁRNA KVĚTNÁ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Polodenní výlet

Navštívíme sklárnu na moravsko – slovenském pomezí v části obce Strání. Prohlédneme si tradiční ruční výrobu skla, uvidíme jak se fouká sklo sklářskou píšťalou na huti a celé další zpracování skleněných výrobků. Zavítáme také do vzorkové prodejny. K exkurzi do skláren Květná lze přidat exkurzi do Recyklačního ekologického centra ve Starém Městě – informace, projížďka vláčkem po areálu, KOVOZOO,  maják Šrotík, loď Naděje (+ 130,- Kč).