JE DUKOVANY – INFOCENTRUM

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

180 Kč

200 Kč

220 Kč

Polodenní výlet

Ve zmodernizovaném informačním centru dukovanské elektrárny se zábavnou formou dozvíme spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice. Kvůli velkému zájmu je třeba neotálet s rezervací (přijímáme rezervace už i na rok 2019). Možno kombinovat s PVE Dalešice (+20,- Kč) – infocentrum + provozní prostory elektrárny.