OSVĚTIM

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

1050 Kč

1150 Kč

1300 Kč

Polodenní výlet

Exkurze do největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora. Projdeme si tábor Auschwitz s expozicemi  k jednomu  z nejhorších období lidských dějin. V táboře Birkenau uvidíme mj. plynové komory a krematoria. Exkurze (3-3,5 hod.) je pro žáky od 14 let.  Odjezd od školy stačí kolem 7:00, začátek prohlídky na místě bývá kolem 13:00, návrat do Jihlavy cca ve 21:30-22:00. Při objednání exkurze je už nutno mít jmenný seznam účastníků – při vstupu do Muzea Auschwitz probíhá kontrola podle dokladů. Při objednání je také třeba počítat se zálohou ve výši 9000 Kč.