TEREZÍN

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

720 Kč

770 Kč

850 Kč

Polodenní výlet

Exkurze do Malé pevnosti, která je především spojována s hrůzami nacistického teroru a projdeme si také Národní hřbitov. Možno navštívit i Muzeum Ghetta a Krematorium. Cestou lze zavítat i na horu Říp (+ 50,- Kč-rotunda sv. Jiří) nebo tematicky navštívit Památník Lidice (+ 100,- Kč).