TŘEBÍČ – ALTERNÁTOR

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

250 Kč

270 Kč

290 Kč

Polodenní výlet

Třebíčské science centrum klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času a také nové, užitečné informace.

Pro letošní rok je pro školy možnost samostatné prohlídky science centra nebo programy za příplatek 20 Kč – VESMÍR, ZEMĚ, EKOLOGIE, ELEKTŘINA, ZÁVISLOSTI, SÚRAO, …