SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

290 Kč

310 Kč

340 Kč

Polodenní výlet

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o  výrobě skla  a  také  shlédneme  práci  sklářů.  Dále v nedalekém  Žďáru nad Sázavou  navštívíme  církevní areál na Zelené hoře – možná prohlídka Santiniho kostela sv. Jana Nepomuckého (+ 60,- Kč za žáka) nebo procházka po naučné stezce Okolo Zelené hory nebo program v Muzeu nové generace (+70,- Kč za žáka).