SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

220 Kč

240 Kč

260 Kč

Polodenní výlet

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o výrobě skla a také shlédneme práci sklářů. Dále v nedalekém Žďáru nad Sázavou navštívíme církevní areál na Zelené Hoře – procházka po naučné stezce Okolo Zelené Hory nebo je možná prohlídka Santiniho kostela sv. Jana Nepomuckého (+ 60,- Kč).