HULICE – VČELÍ SVĚT

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Interaktivní expozice ukazuje život včelstva. V objektu bývalé školy  si  mj.  můžeme projít  velkým  včelím  úlem s obřími plástvemi,  na dotykových monitorech si  prohlédnout  anatomii včely,  zahrát si  kvíz ze života včel nebo si pustit zvuky úlu. Odneseme si i svíčku.

Výběr z programů pro školy (další na vyžádání):

MŠ a 1.-3. třída ZŠ – Pohádkový příběh včelky Medulky – povíme si, kdo patří do včelí rodiny, na čem včelky celý den pracují, jak vzniká med a jak s ním máme zacházet. Seznámíme se s vlastnostmi včelího vosku a vyrobíme si svíčku. Uvidíme živé včely v prosklených úlech a vyzkoušíme si některé včelařské pomůcky. V bylinkové zahrádce se naučíme rozpoznat bylinky z včelí pastvy.

3.-5. třída ZŠ – Vnímej svět včel všemi smysly – zjistíme, kdo tvoří včelí rodinu, jaké úkoly plní její členové, co a jak dokáží včely „vyrobit“. Podíváme se na živé včely v úlu. Zkusíme se orientovat jako včelky podle čichu, ucítíme vůni vosku a vyrobíme si z něho svíčku, ochutnáme med, zaposloucháme se do zvuků včel a postavíme si včelí úl.

6.-9. třída ZŠ – Včelstvo a jeho produkty – dozvíme se, jak vypadá včelí společenstvo, úkoly jednotlivých členů a vzájemná komunikace, o vývoji včely. Zjistíme, jaké jsou včelí produkty, jak vznikají a k čemu je využíváme – jako praktickou ukázku si vyrobíme svíčku. Prohlédneme si úly s živými včelami i včelařské pomůcky, práci včel si přiblížíme v krátkých filmech.  Pracujeme v týmech a poznatky si otestujeme v kvízu.