BRNO

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

340 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

Výlet  do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva jednoho nebo dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+90,- Kč – základní vstup, výukový program 40,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická herna, různé výstavy (+50,- Kč), Hvězdárna a planetárium – program v novém Digitáriu (+80,-Kč) či Exploratorium (+60,- Kč), Anthropos -vývoj člověka (+40,- Kč – stálé expozice), Labyrint pod Zelným trhem (+80,- Kč), Mincmistrovský sklep (+50,-Kč), Kostnice u sv. Jakuba (+70,-Kč), ZOO Brno (+110,- Kč),  Špilberk (dle trasy 30-100,- Kč). Základní cena je bez uvedených vstupů – např. výlet Hvězdárna+centrum+VIDA vychází na 510,-/540,-/570,- Kč za žáka.