BRNO

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

390 Kč

420 Kč

470 Kč

Polodenní výlet

Výlet do moravské metropole nabízí několik možností, kam lze zavítat. V jednom dni je ideální návštěva dvou míst a centra města (Stará radnice, nám. Svobody). Možnosti jsou: VIDA! – science centrum (+100,- Kč – základní vstup, výukový program +50,- Kč), Technické muzeum- stálé expozice, technická herna, různé výstavy (+50,- Kč), Hvězdárna a planetárium – program  v  novém Digitáriu (+80,-Kč), Anthropos -vývoj člověka (+60,- Kč – stálé expozice), Labyrint pod Zelným trhem (+80,- Kč), Kostnice u sv. Jakuba (+80,-Kč), ZOO Brno (+110,- Kč),  Špilberk (dle trasy 30-100,-). Základní cena je bez uvedených vstupů – např. výlet Hvězdárna+centrum+VIDA vychází na 570,-/600,-/650,- Kč za žáka.