PRAHA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

560 Kč

600 Kč

670 Kč

Polodenní výlet

Navštivte s námi hlavní město. Nabízíme základní procházku historickou Prahou – od Strahovského kláštera půjdeme kolem Lorety na Hrad, shlédneme výměnu stráží,  zavítáme do chrámu sv. Víta,  Starého královského paláce i do Zlaté uličky a Královskou cestou projdeme přes Karlův most kolem Klementina na Staroměstské náměstí (pořadí se může měnit podle aktuální situace – dle dohody).
K této základní procházce lze přidat: Vyšehrad, Slavín (zdarma), Petřín – rozhledna (+ 50,- Kč) a zrcadlové bludiště (+ 50,- Kč), plavba lodí po Vltavě (120,- Kč), Národní divadlo (+ 100,- Kč), Planetárium (+ 90,- Kč), Národní technické muzeum (+ 60,- Kč), Letiště Ruzyně (+ 110 až 150,- Kč – dle počtu žáků), Betlémská kaple (+ 50,- Kč), ZOO (+ 180,- Kč), případně další dle dohody (např. Poslanecká sněmovna, Senát – dle aktuální obsazenosti).
Lze také vynechat základní procházku Prahou a kombinovat uvedené možnosti, příp. další možnosti (dohoda).