BETLÉM VÁNOČNÍ – HLINSKO

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Národní muzeum v přírodě nabízí adventní prohlídku městského skanzenu Betlém v Hlinsku – od  13.12. 2023.

Kdy jindy navštívit Betlém v Hlinsku než v čase vánočním? Interiéry roubenek na Betlémě připomínají, jak naši předkové slavili vánoční svátky a které zvyky a obyčeje jim předcházely.

Během prohlídky s průvodcem získají žáci informace o lidových zvycích a tradicích, které vánoční svátky provázejí. Získané poznatky pak využijí při vyplňování pracovních listů.