STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nedaleko Světlé nad Sázavou, v zařízení na ochranu zvířat, nás čeká komentovaná hodinová prohlídka, během které uvidíme dravce, sovy, vodní ptáky, norka evropského i vydru říční.  Možno případně absolvovat některý z ekologických programů – seznam zašleme na vyžádání.