ŽIVÁ VODA MODRÁ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

370 Kč

400 Kč

450 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V expozici se seznámíme s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků i tůní. Podíváme se také pod hladinu rybníka v podvodním tunelu. Možnost koupání nebo brouzdání (dle počasí). Lze také kombinovat s vedlejším Archeoskanzenem (+90,- Kč – návrat později dle rezervací) nebo se podívat na Velehrad (bazilika sv. Cyrila a Metoděje).