HRAD BUCHLOV

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

440 Kč

470 Kč

520 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na středověkém obranném hradu si projdeme okruh S pastelkami po hradu– 22 zastavení od „lípy nevinny“, přes černou kuchyni, hradní studnu, zbrojnici, barokní ložnici a sbírky Berchtoldů, až po místnost s mumií či vyhlídkovou věž. Vše s průvodcem v historickém kostýmu a přizpůsobeno dětem. Prohlídky vhodné pro děti do 4.třídy (MŠ upravený výklad).

V případě klasické prohlídky hradu – okruh Procházka starým hradem – je cena nižší o 60,- Kč/žáka.