JE DUKOVANY

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

210 Kč

230 Kč

250 Kč

Polodenní výlet

Ve zmodernizovaném informačním centru  dukovanské elektrárny   se   zábavnou   formou   dozvíme  spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale  také řadu  dalších zajímavostí  o energetice. Kvůli velkému zájmu je třeba neotálet s rezervací. Možno kombinovat s PVE Dalešice (+20,- Kč).