SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

320 Kč

340 Kč

370 Kč

Polodenní výlet

Podíváme se na bojiště, kde slavil triumf před více než 200 lety císař Napoleon. Podíváme se na kopce Žuráň a Santon a v Památníku Mohyla míru navštívíme multimediální expozici a kapli.  Dále se setkáme s napoleonským vojákem, který nám popovídá o jeho vojenském životě a ukáže výzbroj (včetně výstřelu).