CENTRUM EDEN – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – I VELIKONOCE

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na Vysočině nalezneme ekologické centrum,  které je rájem interaktivní zábavy a poznání. Cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a historii.  Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové katergorie žáků a dle Rámcového vzdělávací programu (motto: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si vzpomenu, zapoj mě a já porozumím)- pro MŠ programy Pohádkový příběh čaje, Putování za zvířátky; pro 1.stupeň ZŠ programy Od kočího po hrnčíře, Procházka rájem, Voda a život; pro 2.stupeň ZŠ programy Tradiční řemesla, Čtyři živly – detaily o programech zašleme na vyžádání.

V termínech 1.4. až 3.4. a 8.4. Velikonoční program – tematicky zaměřen na tradice, zvyky a pověry spojené s obdobím Velikonoc. Návštěvníci si s průvodcem prohlédnou Horáckou vesnici, kde se v jednotlivých chaloupkách seznámí s významem světských a církevních Velikonoc. Součástí je i tvořivá dílna.