KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na hradě Veveří probíhá  od 4.6. do 20.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla (např. ražba mincí) a výtvarnou dílnu, vidět repliky chladných zbraní, výstavu loutek a pohádkové představení.

Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, ve kterém se děti mohou libovolně pohybovat a vyzkoušet všechny nabízené aktivity. Zde se také v připraveném zastřešeném amfiteátru odehraje divadelní představení Furiantská pohádka. Po Vašem příjezdu proběhne v tomto prostoru s pomocí hradního bubeníka seznámení s programem, děti se pak už sami budou pohybovat po jednotlivých stanovištích.

V ceně není klasická prohlídka hradu s průvodcem – v případě zájmu příplatek 70 Kč/žáka.

Případně je možno doplnit program o plavbu lodí po Brněnské přehradě – kalkulace – dle ujetých úseků.