KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

380 Kč

400 Kč

430 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na hradě Veveří probíhá  od 2.6. do 18.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla  (např.  ražba mincí)  a  výtvarnou  dílnu,  vidět repliky chladných zbraní, výstavu loutek a pohádkové představení.

Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, ve kterém se děti mohou libovolně pohybovat a vyzkoušet všechny nabízené aktivity. Zde se také v připraveném zastřešeném amfiteátru odehraje divadelní představení Furiantská pohádka. Po Vašem příjezdu proběhne v tomto prostoru s pomocí hradního bubeníka seznámení s programem, děti se pak už sami budou pohybovat po jednotlivých stanovištích.

V ceně je prohlídka hradu s průvodcem (nebo výstava České korunovační klenoty/Osudy 22 korunovaných panovníků), využití výtvarné dílny, ražba mince, prohlídku zbrojnice, výstavu loutek a žonglérskou dílnu. Při práci pak mohou sledovat další řemeslníky. Za malý poplatek si pak budou moci navíc vyzkoušet střelbu z kuše nebo hodit vrhací sekerou.