PAPÍRNA ŽELETICE + BLUDIŠTĚ DRNHOLEC (ALT. ŽELEZNICE ZBÝŠOV U BRNA)

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

490 Kč

520 Kč

570 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V ruční papírně v Želeticích  zjistíme, jak se papír vyrábí a sami si také papír vyrobíme – po vyschnutí  bude zaslán do školy. Poté se přesuneme do Drnholce, kde se neustále budují nové labyrinty. Alternativně si prohlédneme depo bývalé úzkokolejné trati ve Zbýšově u Brna, po které pak pojedeme do Babic a zpět (+ 60,- Kč/žáka).