MIKULOV + JESKYNĚ NA TUROLDU

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

490 Kč

520 Kč

570 Kč

Prodloužený polodenní výlet

V Mikulově připravilo Regionální muzeum na zámku různé programy pro školy (seznam na vyžádání zašleme) nebo je možná komentovaná nebo nekomentovaná prohlídka zámku – různé expozice – přehled na vyžádání. Dále si prohlédneme město a okolí z vyhlídky na Svatém kopečku a zavítáme do jeskyní ve vápencovém vrchu Turold – časově dle rezervací.