MIKULOV + JESKYNĚ NA TUROLDU

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

400 Kč

420 Kč

450 Kč

Prodloužený polodenní výlet

V Mikulově připravilo Regionální muzeum prohlídky pro školní výlety. Dále si prohlédneme město a okolí z  vyhlídky  na  Svatém kopečku  a  nakonec  zavítáme do jeskyní ve vápencovém vrchu Turold.

Prohlídky pro školní výlety:

Mapa pokladů (1.-5.třída, 70 minut) – program je zvlášť vhodný pro školní výlety a další skupiny, které v krátkém čase chtějí získat základní přehled o historii zámku. Děti s lektorem projdou okruh A – Historie, výklad je ovšem uzpůsobený jejich věku a doplněný úkoly. Důraz je kladen na několik konkrétních předmětů – pokladů, které odkrývají část příběhu rodiny Dietrichstein.

Až za hrob (6.-9.třída, 120 minut) – v tomto programu s nádechem tajemna se seznámíme s Markétou Františkou z Dietrichsteina, jež připravila i čtyři sta let po své smrti historikům velká překvapení. Navštívíme mikulovskou kostnici, kostel sv.Václava a Galerii Dietrichsteinů: každé z míst účastníkům po splnění úkolu prozradí část Markétina příběhu.

Letem módy světem (6.-9.třída, 90 minut) – Galerii Dietrichsteinů v tomto programu poznáme jako přehlídkové molo, po němž šlechtici kráčeli hned několik staletí. Co módou vyjadřovali naši předci a co skrze ni svému okolí říkáme my? Netradiční tvůrčí prohlídka pro náctileté, při níž soutěžní formou nahlédnete do světa urozených.